nieuws

Duitse bouwers leggen metro in Bangkok aan

bouwbreed

Vijf Duitse bouwconcerns beijveren zich voor de aanleg van een metrolijn in de Thaise hoofdstad Bangkok. Het plan vertegenmwoordigt een waarde van DM15- tot DM20 miljard.

Buitenland Jan Bouwer Het voorziet in de aanleg van 120 kilometer metrobaan. De gemeenteraad van Bangkok noemt de realisatie evenwel onmogelijk als gevolg van de slechte grondslag. Desondanks is het consortium het voordeel van de twijfel gegund.

Het consortium Metro 2000 bestaat uit de Duitse bouwers Philipp Holzmann, Wass & Freytag, Dyckerhoff & Widman, Hochtief, Bauer en het Thaise ACT Consultant. Volgens de deelnemers beschikt het consortium over voldoende technische vaardigheden dat men zonder problemen in de moerassige grond van Bangkok kan werken. Het consortium wijst er verder op dat een meerderheid van de bevolking voor de aanleg is, evenals de koninklijke familie. Temeer omdat er dagelijks zo’n 500 auto’s bijkomen in Bangkok en de files een nagenoeg onoplosbaar probleem zijn geworden.

De regering heeft de bouwers nu opgedragen het eerste deel van de lijn aan te leggen. Die wordt 23 kilometer lang en vergt een investering van zo’n DM2 miljard. Die middelen moet het consortium zelf bijeen brengen. Intussen heeft een aantal Thaise bedrijven zich bereid getoond te investeren in de metro. Bondskanselier Kohl zal naar verwacht het verzoek krijgen overheidsmiddelen vrij te maken voor het po. Eerder liet Kohl weten dat de Duitse regering de industrie zal steunen bij poen in Azie.

Reageer op dit artikel