nieuws

Drenthe krijgt extra geld voor bodemsanering

bouwbreed

De provincie Drenthe krijgt f. 4 miljoen extra voor bodemsaneringspoen in deze provincie. Het bedrag is onderdeel van de f. 40 miljoen die het ministerie van VROM voor alle provincies beschikbaar heeft gesteld als extra geld voor de bodemsanering in 1993.

Drenthe valt een in verhouding groot deel van dit bedrag ten deel vanwege het feit dat de provincie de bodemsanering op voortvarende wijze aanpakt en er regelmatig toe overgaat om uit eigen middelen projecten voor te financieren. Het extra bedrag zal worden besteed aan een versnelde uitvoering van het po Ravelijn in Coevorden. De totale kosten van dit po bedragen f. 5,4 miljoen.

De eerste fase (f. 1,4 miljoen) is reeds in uitvoering.

Reageer op dit artikel