nieuws

De directeur van de sociale dienst pleit voor …

bouwbreed

De directeur van de sociale dienst pleit voor activeringsplicht. In Elsevier een artikel over de uitkeringsklanten. Het aantal inactieve Nederlanders neemt in hoog tempo toe. ‘De omslag na 1992 is drastisch’, concludeert de Subcommissie Minimumloon van de Sociaal Economische Raad in haar advies inzake de aanpassing van minimumloon en sociale uitkeringen in 1994. Overtollige arbeidskrachten worden niet meer massaal door het ventiel van de wao uit het arbeidsproces geloosd, maar door dat van de ww. Zoals water het laagste punt zoekt, zo zoeken werkgevers en werknemers steevast de meest gunstige regeling om, op kosten van de gemeenschap, van elkaar af te komen.

In Hervormd Nederland een interview met Anthony Summers, biograaf van FBI-directeur J. Edgar Hoover. Voor veel conservatieve Amerikanen moeten de onthullingen van Summers in diens ‘Het J.

Edgar Hoover Dossier’ een diepe schok hebben betekend.

De man die decennia lang directeur was van de FBI en het symbool werd voor patriottisme, ordehandhaving en anticommunisme, bleek in werkelijkheid als een mini-Big Brother illegaal tienduizenden burgers te bespioneren en intimideren. Tevens een gesprek met Jan de Koning, oud-multiminister en -kabinetsformateur. Hij speelt al drie decennia een grote rol in de Nederlandse samenleving.

De politieke vernieuwing van de PvdA kreeg afgelopen weekeinde van het congres het stempel ‘Goed Zo’. De discussie over de inhoud van de nieuwe PvdA werd echter gemeden. HP/De Tijd noemt het een treurige vertoning. Partijleider Kok formuleerde aan het einde van het PvdA-verkie zingscongres de drie belangrijke politieke onderwerpen voor de komende vier jaar, net als de beide voorzitters Rottenberg en Vreeman dat eerder die dag deden: werk, veiligheid en milieu. De ruim duizend afgevaardigden trokken de vijftien congresuren echter voornamelijk uit voor detailkwesties. De Rooie Vrouwen wezen het congres op het feit dat de afgesproken norm om een derde van de Kamerlijst voor vrouwen te reserveren niet werd gehaald: het percentage bedroeg slechts 32,7.

Euro Disneyland wordt in Time onder de loep genomen.

Het park ziet er prachtig uit, veel kerstbomen en versieringen voor de bezoekers die het af laten weten. De manager van het park is optimistisch; ‘We hebben pas een probleem als er helemaal geen bezoekers meer komen.’ Zeventien miljoen mensen hebben het park bezocht sinds de opening in april 1992, een goede opkomst.

Maar de verwachtingen van Euro Disney zijn verpletterd door de economische recessie in Europa: de bezoeker geeft niets uit. Het park heeft te kampen met een verlies van $900 miljoen. Hoe zal dit sprookje eindigen?

Nadat het luxe kantoren- en appartementencomplex Byzantium tegen het Amsterdamse Vondelpark was aangeplakt, organiseerden de omwonenden zich om verdere aanslagen te voorkomen. Op zes andere plaatsen hebben zich sindsdien bouwers aan de hekken van het park gemeld met hun stadsvillas, reuze-jeugdherberg, Vondelplaza en andere bedreigende gebouwen. Het Vondelpark lijkt meer dan de 45 hectare dat het is, zeggen de actievoerders. Als je het omringt met hoge gevels van glas en beton, dan wordt het park een plantsoen. Vertrouwen in de stadsdeelbestuurders van Amsterdam-Zuid en Oud-West, de stadsbestuurders aan beide zijden van het park, hebben ze al lang niet meer. In Vrij Nederland een verslag van de slag om het Vondelpark.

Reageer op dit artikel