nieuws

Dales stemt in met snellere vorming stadsprovincies

bouwbreed Premium

De zeven grootstedelijke BONgebieden (Bestuur op Niveau) zullen binnen acht jaar stadsprovincie of ‘provincie nieuwe stijl’ worden. Dat is sneller dan de twaalf jaar in twee fasen die aanvankelijk voor het vernieuwingsproces stond. Dales nam tijdens het debat over de Kaderwet in de Tweede Kamer het wijzigingsvoorstel van CDA, PvdA en D66 over.

Vorige week betwijfelde PvdA-kamerlid De Cloe of een vernieuwingsproces dat twaalf jaar mag duren de noodzakelijke aandacht van de betrokkenen kan vasthouden. Hij pleitte samen met CDA en D66 voor afschaffing van de tweede fase van de Regionale Gebiedsautoriteit (RGA) na de eerste zogeheten ROL-fase (Regionaal Openbaar Lichaam).

Reageer op dit artikel