nieuws

CEN-commissies te snel met opstellen normen

bouwbreed

Sommige CEN-commissies zijn te snel met het willen opstellen van Europese normen op het gebied van beton. Daardoor komt het prenormatief- en studiewerk bij andere internationale organisaties, zoals CEB en FIP, in het gedrang. Ook wordt door de CEN nog wel eens vergeten, dat normen moeten rijpen voordat ze in de praktijk toegepast ke worden.

Woorden van die strekking sprak prof.ir. H. Lambotte, voorzitter van de Belgische Beton Groepering (BBG), in de Jaarrede tijdens de Betondag van de BBG te Brussel. ‘Veel ingenieurs zijn lid van commissies van internationale organisaties zoals CEB, FIP en CEN’, aldus Lambotte (CEB staat voor Comite Euro-International du Beton, FIP staat voor Federation Internationale de la Precontrainte en CEN is de organisatie voor het opstellen van Europese normen).

‘We denken hierbij aan com missies over prefabricatie, over uitvoering van bouwwerken in beton, over de betrouwbaarheid van constructies en rekenmodellen, over de samenstellende grondstoffen, over cellenbeton en vele andere. We stellen vast en betreuren dat sommige CEN-commissies en -werkgroepen soms dingen willen normaliseren die hiervoor niet echt rijp zijn en die zich dan zelf op het gebied van prenormatief- en studiewerk begeven. Persoonlijk vinden we deze handelwijze nefast, omdat de CEN-commissies het potentieel aan expertise wegnemen uit de werkgroepen van CEB of FIP, omdat ze onder tijdsdruk te snel overgaan tot het normeren en omdat ze vergeten dat normen een zekere stabiliteit moeten krijgen voordat ze werkelijk zouden ke worden toegepast.’

Internationale cursus

Na deze felle kritiek aan het adres van de CEN sprak Lambotte over het voornemen van de CEB om aandacht te besteden aan het naar buiten brengen van de resultaten van haar prenormatief- en onderzoekswerk. ‘Een mogelijke weg is het ter beschikking stellen van documenten aan universiteiten en technisch onderwijs; een andere weg is het inrichten van internationale cursussen op het hoogste vlak van de betontechnologie.’

Lambotte wees erop dat in Belgie gewerkt wordt aan een vernieuwde cursus Betontechnologie, waarbij rekening gehouden wordt met de Europese integratie. Hij benadrukte ook dat de Europese Voornorm ENV-197-1 over de samenstelling van cement per januari voor Belgie geldend wordt, en dat recent de norm NBN-B15001 over beton, afgestemd op ENV-206, is verschenen. Beide normen hebben gevolgen voor de indeling in sterkteklassen, zoals die tot nog toe werd gehanteerd.

Lambotte eindigde zijn Jaarrede met een somber beeld van de toekomst. ‘We ke ons de recessie niet ontveinzen’, zei hij. Maar beton is volgens hem een materiaal dat geschikt is voor noodzakelijke en duurzame constructies van hoge kwaliteit. ‘Daaruit put ik optimisme voor de toekomst’, aldus besloot hij zijn Jaarrede.

Reageer op dit artikel