nieuws

Brochure geeft antwoord op vragen asbest

bouwbreed Premium

Het ministerie van VROM heeft een brochure uitgebracht die antwoord geeft op ‘De meest gestelde vragen over asbest’. De belangrijkste vraag is of asbest nog steeds in Nederland mag worden toegepast.

Het antwoord is nee tenzij.

Met andere woorden, met ingang van 1 juli van dit jaar is het verboden asbest of asbesthoudende produkten te be- en te verwerken of in voorraad te houden. Verder mag oude asbest ook niet opnieuw worden gebruikt. Deze verboden zijn opgenomen in het Asbestbesluit Arbeidsomstandighedenwet en hebben vooral betekenis voor omstandigheden in het werk. Er kan alleen ontheffing worden verleend als het niet mogelijk is andere materialen te gebruiken. Deze ontheffing kan door de Arbeidsinspectie worden verleend. Verder wordt antwoord gegeven op wat werkgevers en werknemers moeten weten ten aanzien van asbest. De brochure is een gezamenlijke uitgave van de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), van Welzijn Volksgezondheid en Cultuur (WVC) en van VROM. De brochure is aan te vragen bij de drie ministeries. VROM telefoon 079449449, SZW 0703334455 en WVC 0703406015.

Reageer op dit artikel