nieuws

Bouwwereld past lonen aan in nieuwe jaar

bouwbreed Premium

De lonen geldend in de bouwnijverheid worden per 1 januari conform de cao verhoogd met 0,5% initieel, alsmede opgewaardeerd met de automatische prijscompensatie.

Die compensatie bedraagt 1,07%. Voor uta-personeel worden de salarissen met 1,3% verhoogd. Met welwillende medewerking van de bouwbond-CNV ke wij hieronder de nieuwe weeklonen voor het bouwplaatspersoneel publiceren alsmede de maandsalarissen als het gaat om uta-personeel.

De drie tabellen voor de week- c.q. uurlonen voor vakvolwassenen volgens de bouwcao spreken voor zich. Voor loontabel III voor jeugdige werknemers geldt het gegeven weekloon voor 16- en 17-jarigen zonder vakopleiding bij een werkweek van 32 uur voor partieel leerplichtigen. Voor 16-jarige partieel leerplichtigen met een driedaagse werkweek bedraagt het weekloon f. 163,44. Voor 17-jarigen, die niet partieel leeroplichtig zijn en dus veertig uur werken, bedraagt het weekloon f. 306,40.

Uta-cao

Ook de tabellen voor het utacao laten zich gemakkelijk lezen. De zogenaamde inloopschaal voor werknemers beneden 22 jaar kan worden gebruikt voor hen, die voor het eerste een dienstverband met een werkgever onder deze cao aangaan en functieniveau 1 krijgen toegewezen. Betrokkenen mogen dan gedurende maximaal een jaar het salaris ontvangen dat correspondeert met hun leeftijd in de inloopschaal. Het salaris zal in ieder geval tenminste gelijk moeten zijn aan het wettelijk minimum jeugdloon.

De drie tabellen links en de brede tabel hieronder hebben betrekking op de bouwcao. De twee tabellen hierboven en de vervolgtabel rechts hebben betrekking op de uta-cao.

Reageer op dit artikel