nieuws

Bouwproces in toekomst ingrijpend gewijzigd

bouwbreed Premium

Het bouwproces ondergaat een ingrijpende wijziging. Er zijn dan minder relaties tussen de partijen, die elk voor zich op meer efficiente wijze industrieel vervaardigde bouwdelen leveren. De toekomst is niet aan turn-key of het bouwteam, maar aan opdrachten volgens de design-construct formule, omdat daarmee in een vroeg stadium de kosten aanzienlijk zijn te beinvloeden en toch klantgericht gewerkt kan worden.

Dat was het beeld van het toekomstige bouwproces, zoals het naar voren kwam tijdens het symposium, gehouden door Spanbeton BV te Koudekerk in het Archeon te Alphen aan den Rijn. ‘Enerzijds is meer samenwerking te verwachten tussen de voorbereidende en de uitvoerende partijen, anderzijds zal er steeds meer sprake zijn van industriele produktie’, aldus drs. ing. D.J. Kras, algemeen directeur van PRC consultants te Bodegraven. ‘De bouwplaats is dan slechts plaats van assemblage; de toegevoegde waarde wordt geleverd in de fabriek. De tijd dat toeleveranciers zich uitsluitend bij de achterdeur mogen melden zal dan verdwijnen.’

Volgens Kras is er, mede door de economische ontwikkelingen, steeds minder ruimte om als team een po te realiseren. ‘De prijsvorming laat geen enkele ruimte meer om inschikkelijk te zijn jegens andere partijen. We zitten steeds vaker vooraf om de tafel met juristen om tot contracten te komen en arbitrage te vermijden.’ Het valt Kras op dat die werkwijze tot minder conflicten leidt dan vroeger.

Concurrentie

Het aantal relaties tussen de partijen in de bouw neemt in de toekomst af. Het meeste succes is te verwachten van de design-construct formule en van prestatie-afspraken. Dat zei ir. K. Dekker van KD Consultants BV te Voorburg. De ontwerpende en bouwende partij koopt daarbij bouwdelen in bij bedrijven, die zich specifiek richten op het leveren van complete modulen (‘module procurement’).

Volgens Dekker dwingt een aantal factoren tot verandering van het bouwproces. Hij noemde de wereldwijde concurrentie, het milieu, de consument en de arbeidsomstandigheden. De concurrentie drijft tot onderzoek en ontwikkeling, die voor meer dan 50% plaatsvindt bij de toeleveranciers.

Volgens Dekker overschrijden de budgetten voor Research & Development van Japanse aan nemers die van de gehele Europese bouwsector. Wat ir. F.

Pries in Cobouw van 15 december schreef is onjuist, vindt Dekker. Bij R&D moet het namelijk gaan om de ontwikkeling van herhaalbare kennis en niet om eenmalige toepassingen; pogebonden activiteiten horen daar niet bij.

Winnaars

Volgens Dekker moet de bouw zo breed mogelijk, internationaal en produktgericht concurreren; niet alleen op prijs, maar ook op kwaliteit en produktiviteit. Turn-key komt niet meer in aanmerking, omdat de klant daarbij in een veel te vroeg stadium buiten spel gezet wordt. Veel beter is de design-construct aanpak, omdat daarbij de slimste toeleverancier wint en niet de goedkoopste.

Ing. M.H.W. Peters, commercieel directeur van Spanbeton BV, zei dat de winnaars onder de toeleveranciers degenen zullen zijn, die hun onderdeel in de meest volledige vorm het best in de bouw weten te integreren. De toeleverancier moet op efficiente, goed georganiseerde wijze de beste modules ter beschikking stellen. Ontwerp, produkt, logistiek en samenwerking moeten daarbij optimaal zijn. Zowel voor de producent als voor de ontwerper is het aantrekkelijk om in een zo vroeg mogelijk stadium met elkaar in contact te komen.

Betonindustrie Prof. ir. H.W. Bennenk, hoogleraar aan de Technische Universiteit Eindhoven en hoofd R &D van Spanbeton, sprak over de technische vernieuwingen in de betonindustrie. Hij voorziet een enorme ontwikkeling in materiaaltechnologie en verwacht dat de betonfabriek als gevolg daarvan in de nabije toekomst een complete metamorfose zal ondergaan. Bennenk wees onder andere op de toepassing van puzzolanen zoals vliegas en silicafume.

Het effect is verhoging van de druksterkte en vergroting van de duurzaamheid van het beton. Tot nog toe wordt silicafume bij Spanbeton echter alleen gebruikt voor een niet-voorgespannen produkt, de spoorwegovergang. De reden is dat silicafume ongewenste zwerfspanningen voorkomt, wat de veiligheid van de overgang ten goede komt.

Bennenk wees erop, dat er een schaalvergroting in de betonfabriek plaatsvindt. Het is mogelijk geworden tot bijna 60 meter te overspannen met elementen met voorspanningen tot 2000 ton. Die ontwikkeling is nog niet voltooid. Ook wees Bennenk op de mogelijkheid om gekromde liggers voor te spannen, ‘voor het eerst in de geschiedenis’. Tenslotte verwacht Bennenk ook veel van de computer. De robot zal het handwerk niet geheel verdringen, omdat er in de betonfabriek weinig repetitie is. Automatisering en materiaaltechnologie zullen echter wel voor revolutionaire wijzigingen in de betonfabriek zorgen.

Reageer op dit artikel