nieuws

Bouwprocedures in Noordrijn-Westfalen simpeler

bouwbreed Premium

Bouwminister I. Brusis van Noordrijn-Westfalen wil het bouwrecht sterk vereenvoudigen. Vanaf het volgende jaar ke burgers van deze deelstaat zonder vergunning bouwen wanneer voor de beoogde locatie reeds een gemeentelijk bestemmingsplan klaarligt. De minister wil met deze maatregel het bouwen aantrekkelijker maken en daarmee de woningnood verminderen. In de gemeentelijke bestemmingsplannen staat omschreven of op bepaalde locaties bijvoorbeeld meergezinswoningen mogen komen. Brusis laat nog uitzoeken of de opdrachtgever en de architect zich aan de voorschriften van het plan houden.

In de loop van december ondernemen de bouwministers van alle Duitse deelstaten op een conferentie een poging deze regeling een nationaal karakter te geven. Noordrijn-Westfalen laat de uitvoering van de regel niet afhangen van de uitkomst van de bijeenkomst maar zal zonodig als enige deelstaat het bouwrecht vereenvoudigen. In Baden-Wurttemberg bestaat al een vereenvoudigde regeling voor bouwvergunningen.

Reageer op dit artikel