nieuws

Bouwnijverheid staat zware proef te wachten

bouwbreed

De vooruitzichten voor de bouwnijverheid zijn somber. Als gevolg van de matige economische ontwikkeling blijven de omzetten achter. Zelfs de explosief ontwikkelende huizenmarkt kan dat niet compenseren. Daarnaast zullen de investeringen weer verder teruglopen. Het gevolg is dat de werkgelegenheid zich nog negatiever zal gaan ontwikkelen.

De samenstellers van de jaarlijkse Enquete Regionale Bedrijfsontwikkeling (Erbo), hieraan namen 64500 bedrijven deel, schetsen in hun 1993-analyse wederom een pessimisch beeld. De enige sector die op alle fronten bloeit, is de makelaardij.

Voor het eerst na de recessiejaren 1982/1983 is het omzetvolume in 1993 gedaald met 1,4 procent. In 1992 was nog sprake van een geringe reele toename van 0,6 procent. Zowel bij de grote als de kleine bedrijven is er sprake van een neerwaartse ontwikkeling. De bouwsector wordt voor het tweede achtereenvolgende jaar geconfronteerd met een daling van de omzetvolume.

De ondervraagde aannemers zien hun reele omzet over 1993 afnemen met 3,2 procent. Het percentage is overigens de hoogste binnen alle sectoren.

Opvallend in het onderzoek zijn de goede prestaties van de elektrotechnische industrie, die onderdeel uitmaken van de sector industrie. Ondanks alle reorganisaties bij concerns als Imtech en GTI is er sprake van een omzetgroei van 5,4 procent.

In mindere mate groeide de omzet van de branche bouwmaterialengroothandel. Dit onderdeel van de sector groothandel liet de Erbo-samenstellers weten dat de omzetgroei in 1993 1,7 procent bedroeg.

Over 1994 verwacht 29 procent van alle ondervraagde bedrijven een toename van de omzet. De bouwnijverheid is nog pessimistischer. Daar verwacht slechts 19,2 procent een groei van de omzet.

Wel winst

Steeds minder bedrijven sluiten hun jaar af met een positief netto-resultaat. Was in 1992 nog 89 procent van de bedrijven winstgevend, in 1993 is dit aandeel gezakt naar 86 pro cent. De dalende omzetten en stijgende loonkosten zijn de grootste boosdoeners. Tekenend is dat de kleinere ondernemingen beduidend beter presteren dan de grote bedrijven.

Ondanks een daling van 6 procentpunten bij de grote bouwers sluit nog 90,3 procent van alle bouwbedrijven volgens Erbo 1993 met winst af.

De prestatie moet vooral worden gezocht in kostenbeheersing. Bijna dagelijks vinden aanpassingen plaats. Zo wordt de wegenbouwdochter van Hollandsche Beton Groep.

HWZ, voor de tweede maal binnen een jaar aangepast, en concurrent NBM-Amstelland is eveneens met dit proces bezig.

Doel is om met uiterst slanke werkmaatschappijen toch winst te maken. Het effect hiervan zal zijn dat in 1994 de winst op een acceptabel niveau blijft, een ontwikkeling die wordt gesteund door Erbo.

Het rendement staat eveneens onder druk.

In de bouwnijverheid is de teruggang vooral waarneembaar bij de grote bouwondernemingen, waar het aandeel voldoende renderende bedrijven met 12 procentpunt is gezakt. In totaal meldt 71,5 procent een voldoend rendement te hebben behaald. Het gemiddelde van het bedrijfsleven lag over 1993 op 66,2 procent.

Makelaars

De werkgelegenheid daalt in de sectoren bouwnijverheid (-0,6 procent), industrie (-3 procent) en groothandel (-0,3 procent). De afname vindt vooral plaats bij de grote bedrijven.

Het midden- en kleinbedrijf laat in totaliteit een -zij het geringe- groei zien van de werkgelegenheid. Deze groep realiseerde in 1992 nog een werkgelegenheisdgroei van 1,6 procent.

De verwachting is dat volgend jaar de werkgelegenheid verder zal tanen. Meer banen zullen verdwijnen menen de samenstellers van de enquete.

Als een zonnetje functioneert de makelaardij. Het is de enige branche binnen de sector dienstverlening die een omzetgroei over 1993 meldt; en wel met 10-procentpunten.

Zowel de grote als de kleine bedrijven in de makelaardij blijken het tij mee te hebben.

De oorzaak hiervan is de zeer gunstige huizenmarkt. Het rendement heeft zich eveneens gunstig ontwikkeld.

De werkgelegenheidsgroei bedroeg in deze branche 3 procent.

Reageer op dit artikel