nieuws

Bouwaffaire kost RUL-directeur baan

bouwbreed Premium

Bij de rijksuniversiteit Leiden (RUL) beginnen koppen te rollen vanwege de dubieuze gang van zaken rond de bouw van het complex De Annex. Het eerste slachtoffer is T. Doevenspeck, directeur bedrijfsvoering. Hij staat op non-actief en de verwachting is dat hij niet meer bij de RUL terugkeert.

De officiele woordvoerder van de RUL weigert mededelingen te doen over deze nieuwe wending in de Annex-affaire: ‘Het is gebruikelijk om geen commentaar te geven met betrekking tot individuele personen, die bij de universiteit werken.’

Navraag in kringen van de RUL leert leert echter dat Doevenspeck inmiddels wekenlang (waarschijnlijk al sedert begin november) zijn functie niet meer uitoefent. Zijn afwezigheid werd aanvankelijk toegeschreven aan verhuizing (van Sassenheim naar Oegstgeest).

Maar inmiddels staat wel vast dat recente publikaties in Cobouw over de rol van Doevenspeck in het debacle rond het Annex-po zijn absentie een meer definitief karakter hebben gegeven.

Onduidelijk

Over de formele positie van de directeur bedrijfsvoering bestaat daarentegen nog onduidelijkheid. Van ontslag (vrijwillig of onvrijwillig) zou geen sprake zijn. RUL en Doevenspeck zouden overleg voeren over wederzijdse beeindiging van de arbeidsovereenkomst.

Dat zal in de praktijk neerkomen op een afvloeiingsregeling. De universiteit hult zich daarover in nevelen. Doevenspeck was onbereikbaar voor commentaar.

Zwarte Piet

Duidelijk is wel dat Doevenspeck nu de zwarte piet toegeschoven krijgt voor de gang van zaken rond bouw van de Annex door poontwikkelaar Fibomij BV uit Eusden.

Op voorspraak van Doevenspeck verstrekte het college van bestuur van de RUL aan Fibomij (een papieren bv) de opdracht om op basis van turnkey het Sylvius-laboratorium uit te breiden met gebouw De Annex. De RUL zou dat dan huren.

Betalingsproblemen leidden ertoe dat de bouw begin dit jaar kwam stil te liggen. Onderzoek door een bouwmana gemantbureau in Hoofddorp leerde dat de waarde van hetgeen tot dusver is verrezen om en nabij f. 3,5 miljoen bedraagt. Rijkstaxateurs hebben dat later bevestigd.

Onthullingen

Fibomij heeft bij de ING bank echter f. 8 miljoen opgenomen voor het bouwpo. Gelet op het feit dat nog f. 2 miljoen aan rekeningen onbetaald is gebleven, is er ruim f. 6 miljoen weggemaakt.

Cobouw onthulde in de afgelopen weken dat Fibomij uitsluitend geld kon opnemen met door Doevenspeck gefiatteerde facturen. Ook werd bekend dat hij vorig jaar augustus door bouwbedrijf De Kempen BV uit Rijsbergen nadrukkelijk schriftelijk is gewaarschuwd voor mogelijke malversaties, maar arrogant had geweigerd daarop te reageren.

Volgens bronnen bij de RUL hebben die onthullingen (boven op eerdere publikaties over andere twijfelachtige activiteiten van de achter Fibomij schuilgaande P. van Koningsveld) de nekslag betekend voor Doevenspeck. Dat hij nu moet hangen wordt overigens door die zelfde bronnen veroordeeld. Ze wijzen er met nadruk op dat het college van bestuur uiteindelijk de opdracht verstrekt heeft. En dat had alerter moeten zijn omdat de bouw van De Annex geschiedde op een voor de RUL volstrekt nieuwe manier (turn-key).

Reageer op dit artikel