nieuws

Bonn zou nieuwbouw te optimistisch berekenen

bouwbreed Premium

Het Duitse bouwministerie heeft een verkeerde berekening gemaakt voor de nieuwe gebouwen voor het landsbestuur in Berlijn. Volgens die opgave zouden de bouwkosten voor de ministeries per vierkante meter uitkomen op DM14000 en voor de parlementsgebouwen op DM17000. Aannemer R. Ernst uit Heidelberg rekende voor genoeg te hebben aan DM6000 per vierkante meter.

Bondsbouwminister Schwaetzer liet eerder weten dat de schattingen van de ambtenaren en die van deskundigen niet zover uiteen liggen. Ernst noemde deze bewering onzin en gaf een rekenvoorbeeld aan de hand van de bouwopgave voor het nieuwe ministerie van Buitenlandse Zaken. Dat beslaat ruim 72000 vierkante meter. Met een vierkantemeterprijs van DM14000 komt de totale aanneemsom uit op DM1,01 miljard. Ernst kwam uit op een vierkantemeter prijs van DM8180 wat de totale aanneemsom op DM589 miljoen brengt.

Schwaetzer meent echter dat investeerders en bouwdeskundigen het brutovloeroppervlak berekenen, oftewel de te bouwen ruimte tussen buitenmuur en buitenmuur, inclusief de duurdere kantoren, de nuttige ruimte, trappehuizen en foyers. Dat vergt volgens de minister evenveel ruimte als voor de kantoren. Voor 72000 vierkante meter zijn 144000 vierkante meter brutovloeroppervlak nodig. Bij een prijs van DM7000 betekent dat een totaal van DM1,01 miljard. Volgens Schwaetzer is dat welbeschouwd minder dan de prijs die Ernst voorrekent. Die gaat overigens uit van 122400 vierkante meter brutovloeroppervlak. De minister houdt vast aan de ambtelijke berekening om later niet het verwijt te krijgen dat het ministerie te optimistisch heeft gerekend.

Reageer op dit artikel