nieuws

Begemann betaalt voor saneren fabrieksterrein

bouwbreed

Het Begemann-concern is bereid f. 14 miljoen te betalen voor de sanering van een voormalig fabrieksterrein in de Helmondse binnenstad. Dat is de helft van de totale kosten. Het rijk draagt f. 10,4 miljoen bij. De rest komt voor rekening van de gemeente.

Helmond is ook bereid f. 5,4 miljoen neer te tellen voor de aankoop van het terrein, dat een oppervlakte heeft van 3,5 hectare.

Op het complex stonden oorspronkelijk twee fabrieken: Begemann Pompen en Begemann Staal. Zakenman J. van den Nieuwenhuyzen kocht beide bedrijven destijds op toen ze in surseance van betaling verkeerden. De produktie is het afgelopen jaar naar elders overgebracht. Daarna zijn de gebouwen gesloopt.

Al vanaf 1987 is bekend dat de bodem en het grondwater ernstig zijn vervuild met onder meer zware metalen, olie en aromaten. De gemeente is al sedert die tijd in onderhandeling met het Begemann-concern over het schoonmaken van de grond. Dat overleg verliep volgens de gemeente lange tijd stroef omdat de jurisprudentie over de aansprakelijkheid van vervuilers nogal wisselde.

Volgens wethouder J. van der Zanden is het nu bereikte resultaat een schoolvoorbeeld hoe het bedrijfsleven en de overheid in dit soort gevallen de pijn ke delen. De gemeente gaat het vrijkomende terrein gebruiken voor een verdere uitbouw van het stadscentrum. Het is de bedoeling dat er ruim 200 woningen worden gebouwd en een parkeergarage.

De nieuwbouw wordt volgens Van der Zanden een van de belangrijkste strategische pro jecten in het kader van de herinrichting van de zogenaamde kanaalzone. Het voormalige fabrieksterrein ligt direct aan een deel van de Zuid-Willemsvaart, dat onlangs buiten gebruik is gesteld.

De gemeente heeft ambitieuze plannen om de directe omgeving van dat voormalige kanaal een nieuw aanzicht te geven. Het fabrieksterrein moet goeddeels worden afgegraven, op sommige plaatsen tot een diepte van meer dan negen meter. In totaal moet ongeveer 42500 m3 grond worden afgevoerd. De helft daarvan kan worden gereinigd, de rest moet worden gestort. Bovendien moet het grondwater worden schoongemaakt.

Mocht de sanering meer dan f. 30 miljoen gaan kosten dan zullen Begemann, de gemeente en het rijk opnieuw gaan overleggen over de verdeling daarvan. Begemann voert de sanering in eigen beheer uit.

Reageer op dit artikel