nieuws

Automatische produktie foto-voltaische cellen

bouwbreed

De foto-voltaische cellen, gebruikt voor onder andere de ‘Synergy Faccade van Schuco International KG te Bielefeld in Duitsland, worden nu nog met de hand vervaardigd.

Met deze cellen wordt elektriciteit gemaakt van zonlicht (‘passieve zonne-energie). Binnen enkele jaren wordt de produktie geautomatiseerd, waardoor de kosten van een zonnegevel drastisch gereduceerd ke worden.

Dat is de verwachting van dipl. ing. D. Risse, technisch manager bij Schuco International in Engeland. ‘De investering in een gevel met fotovoltaische zonnecellen is op dit moment nog te hoog. Hij is niet binnen afzienbare termijn terug te verdienen’, aldus Risse in gesprek met Cobouw. ‘Bij de keuze voor deze gevel spelen dan ook niet de economische factoren, maar de zorg voor het milieu, het prestige en de vormgeving een doorslaggevende rol.’

Schuco heeft het eigen hoofdkantoor te Bielefeld uitgerust met een ‘Synergy Faccade.

Daarvoor zijn kristallijne siliconen-cellen gebruikt. Deze zetten ca. 12% van de opvallende zonne-energie om in electriciteit. De energie-opwekkende gevel van het hoofdkantoor van Schuco heeft een oppervlak van ca. 155m2 en levert ca. 10000kWh per jaar.

De spanning is 230/400 Volt a.c. en de installatie levert maximaal 13,2kW. De energie wordt hoofdzakelijk gebruikt voor verlichting en apparaten.

Besparing

Soms wordt meer elektriciteit geproduceerd dan verbruikt, bijvoorbeeld ’s zomers of in de weekends; in dat geval wordt het overschot naar het openbare elektriciteitsnet afgevoerd.

Het systeem in Bielefeld heeft geen accus voor de opslag van elektriciteit.

Volgens Risse is de technische levensverwachting van een ‘Synergy Faccade ca. 25 jaar. Bij een energiegevel van 155m2 wordt in die tijd ca. 67000 liter huisbrandolie bespaard, qua energiewaarde evenveel als 70ton kolen dan wel 195ton bruinkool. Het milieu heeft dus enorm baat bij zo’n gevel, stelt Schuco. Er is weliswaar energie nodig is voor de produktie van de fotovoltaische cellen, maar volgens Risse wordt de extra energie, nodig voor de fabricage van de gevel, in drie jaar terugverdiend. Bovendien is de zon een vrijwel oneindige bron van energie. Zonne-energie raakt niet op, in tegenstelling tot energie uit fossiele brandstoffen.

Schuco verwacht dat over enkele jaren de vraag naar gevels met foto-voltaische cellen sterk zal toenemen en dat de kostprijs behoorlijk zal dalen.

Vergeleken met een gevel van natuursteen is de gevel nu al betaalbaar. Houdt men rekening met de reductie van CO, SO en NO, dan is de gevel zeker een goed alternatief. Ook de architectonische kwaliteiten van de ‘Synergy Facakenade zijn hoog, aldus Schuco. Risse verwacht dat in de loop van komend jaar enkele projekten in Nederland met een Schuco ‘Synergy Facakenade uitgevoerd zullen worden.

Reageer op dit artikel