nieuws

Aruba moet f. 13 miljoen in hotels steken

bouwbreed Premium

De Arubaanse regering moet voor het einde van dit jaar f. 13 miljoen uittrekken voor onafgebouwde hotels. Het geld moet worden gestort op de geblokkeerde rekening bij de Centrale Bank van Aruba (CBA).

Dat schrijft koninkrijksminister Hirsch Ballin in een brief aan premier Nelson Oduber.

Aruba had zich garant gesteld voor de bouw van vier hotels, maar deze zijn nooit afgebouwd. De schulden voor het viertal niet afgebouwde hotels bedroegen eind vorig jaar f. 216 miljoen. Tijdens overleg in juli en oktober 1992 werd vastgesteld dat Aruba aansprakelijk blijft voor de schulden. De regering Oduber nam de verplichting op zich jaarlijks f. 36 miljoen te reserveren.

Over het begrotingsjaar 1993 stortte de in financiele problemen verkerende Arubaanse regering f. 5 miljoen bij de Centrale Bank. Hirsch Ballin gaat er voorlopig mee akkoord dat dit bedrag wordt aangevuld tot f. 18 miljoen. Voor het Radisson en het Mariott hotel zijn inmiddels oplossingen gevonden.

De garantieproblematiek spitst zich nu toe op het Beta- en het Eagle Beach hotel, beide gefinancierd met behulp van een exportkredietverzekering uit Italie en geen van beide voltooid. De eigenaren van de poen bleken niet in staat hun plannen af te ron den. Ook een aanvullende garantie van Aruba bleek niet toereikend. De Nederlandse regering heeft de Nationale Investerings Bank (NIB) inmiddels gevraagd op welke wijze Aruba de schade op deze twee projecten zo veel mogelijk kan beperken. De daartoe ingestelde stuurgroep zal binnenkort advies uitbrengen. Op grond daarvan zullen Nederland en Aruba gezamenlijk een beslissing moeten nemen.

Ongewijzigd

Hirsch Ballin schrijft verder aan Oduber dat de schulden op zich ongewijzigd blijven. Zolang er nog geen definitieve vaststelling van de betalingsverplichting is, bestaat het risico dat de jaarlijkse reservering onvoldoende blijkt. Odubers voorstel om dit risico af te dekken door aandelen in overheidsbedrijven in onderpand te geven, acht Hirsch Ballin ‘zeer wel bespreekbaar’. Hij stelt voor om dit idee de komende tijd nader te bestuderen. Hirsch Ballin gaat ervan uit dat, voordat financieringsmiddelen vanuit Nederland beschikbaar worden gesteld, er overeenstemming bestaat over de hoogte van de jaarlijks door de Arubaanse regering te treffen begrotingsvoorzieningen en er geen acherstand bestaat ten opzichte van de geldende afspraken.

Reageer op dit artikel