nieuws

Agrarische bouw driemaal duurder dan in 1970

bouwbreed Premium

Het is op het moment ruim driemaal zo duur als in 1970 om een stenen ligboxenstal voor negentig melkkoeien te bouwen. Dat blijkt uit de indexcijfers voor de bouwkosten in de boerderijbouw, uitgegeven door het Instituut voor Mechanisatie, Arbeid en Gebouwen van de Dienst Landbouwkundig Onderzoek (IMAGDLO) van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. De cijfers hebben betrekking op oktober van dit jaar. Ten opzichte van 1970 zijn de kosten van loon en materiaal, inclusief btw, gestegen met 205,8% en ten opzichte van 1980 met 38,9%. De stijging wordt meer veroorzaakt door hogere loonkosten dan door hogere materiaalkosten.

De ligboxenstal voor negentig koeien representatief voor de agrarische bouw in Nederland.

Reageer op dit artikel