nieuws

Afschrijving van investeringen kan vrij geschieden

bouwbreed Premium

Het staat zo goed als vast dat ondernemers over 1994 investeringen die mede werkgelegenheid scheppen, vrij ke afschrijven voor de belasting. Een initiatiefwetsvoorstel van de Kamerleden Vreugdenhil en Vermeend dat vrije afschrijving mogelijk maakt, zal vandaag in de Tweede Kamer worden behandeld. Tot dusver geldt voor gebouwen een afschrijvingstermijn tot 25 jaar en voor investeringen in vaste bedrijfsmiddelen een afschrijving van vijf tot tien jaar. Vrij houdt in dat de ondernemer zelf zijn afschrijvingstermijn kiest. Volledige afschrijving in het eerste jaar vermindert de belastbare winst in dat jaar.

Dat liquiditeitsvoordeel levert ook rentevoordeel op. De specificatie van investeringen voor vrije afschrijving laten de initiatiefnemers over aan de ministers van Financien, Economische Zaken en Milieubeheer.

Die stellen lijsten op met investeringen die de werkgelegenheid bevorderen.

Reageer op dit artikel