nieuws

Aanpak van Den Haag Zuidwest kost f. 1 mld

bouwbreed Premium

De na-oorlogse wijken in Zuidwest Den Haag moeten de komende jaren door middel van verdichting worden verbeterd. Het gaat onder meer om het bijbouwen van 3000 duurdere woningen, het verbeteren van 3800 bestaande woningen en het realiseren van een gedeeltelijk nieuw winkelcentrum met in totaal 35000 m2 winkelruimte. In Zuidwest moeten verder zo’n 700 woningen, bovenop de al geplande 900 woningen tegen de vlakte. Met de aanpak is ruim f. 1 miljard gemoeid.

Dit blijkt uit het Integraal Uitvoeringsplan (IUP) Den Haag Zuidwest dat gisteren door de Haagse wethouder van volkshuisvesting N. Dijkhuizen is gepresenteerd. Het plan is door de Ontwikkelingsmaatschappij Den Haag Zuidwest in oprichting opgesteld. Het gaat hier om een samenwerkingsverband van de gemeente Den Haag, woningcorporaties en de private partijen MBO, Bank Nederlandse Gemeenten en Bouwfonds Woningbouw.

Basis van het omvangrijke plan is het doorbreken van de eenzijdige woonvormen in het stadsdeel. De na-oorlogse wijken bestaan voor het merendeel uit goedkope portiek- en galerijwoningen die qua oppervlak ook niet meer van deze tijd zijn.

Sloop

Al sinds jaar en dag wordt er over de wijze van aanpak van het stadsdeel gesproken. Dit resulteerde eerder dit jaar in een ontwerp van de stedebouwkundige S. Schamhart dat onder meer voorzag in de sloop van 4500 en de bouw van 7500 (voornamenlijk duurdere) woningen.

Dit plan is vervolgens door met name de woningcorporaties van tafel geveegd. Vervolgens kreeg de Rotterdamse architect en stedebouwkundige Aat van Tilburg de opdracht een stedebouwkundig plan te maken dat kon dienen als Integraal Uitvoeringsplan. ‘Dit heeft geresulteerd in een goed en doortimmerd plan waarmee we nu aan de slag ke’, aldus wethouder Dijkhuizen gisteren bij de presentatie.

Dat er nu voor is gekozen om 3000 woningen, 1200 eengezins- en 1800 appartementenwoningen, te bouwen en slechts 700 woningen te slopen moest volgens hem niet worden gezien als een afzwakking van eerdere plannen. ‘Er is door Van Tilburg ingespeeld op de goede en sterke punten van het stadsdeel en het verbeteren van de slechte punten.’

In zijn toelichting roemde Van Tlburg de ruime opzet van de wijken die ooit door de stedebouwkundige Dudok is bedacht. Door middel van het handhaven en versterken van de stedebouwkundige opbouw van de wijken is het volgens Van Tilburg mogelijk om moeiteloos de 3000 woningen te bouwen. ‘Verdichting, inderdaad, maar wel op verantwoorde wijze zonder dat dit ten koste gaat van de ruime opzet van de wijken’, aldus Dijkhuizen, er aan toevoegend een hekel te hebben aan het woord verdichting in verband met de ‘negatieve klank’.

Winkelcentrum

Het plan behelst verder een upgrading van het Zuiderpark door onder andere de vernieuwing van het ADO/FC Den Haag stadion en de aanpak Vervolg op pag. 2

Reageer op dit artikel