nieuws

Zoektocht uranium in deel van Bijlmer

bouwbreed Premium

Er komt een aanvullend onderzoek naar aanwezigheid van uranium en wolfram in bodemmonsters van de plaats in de Bijlmermeer, waar vorig jaar de El Al-Boeing neerstortte.

De milieudienst van de gemeente Amsterdam vond dit nodig omdat bij lange na niet alle uranium en wolfram is teruggevonden dat in de staart van het toestel zat. In totaal zat er 430 kilo uranium en wolfram in het toestel.

In mei en juni is door Omegam, de onderzoeksdienst voor milieu en grondmechanica in Amsterdam, al bodemonderzoek uitgevoerd. Toen bleek dat er een grote kerosinevlek en chloorprodukten in de bodem zaten. Het onderzoek is afgerond en vervolgens is half oktober een saneringsplan gestart. Daarna werd bekend dat er uranium in het staartgedeelte zat, als tegengewicht. ‘Vele kilos uranium zijn teruggevonden, maar bij lange na niet alles,’ aldus P. Kahmann van de milieudienst.

Reageer op dit artikel