nieuws

Wisselwagen: flexibel systeem bouwtransport

bouwbreed Premium

Behalve bedrijfswagens staat het vervoer van materieel en materialen nog een scala van hef-, hijs- en laadsystemen ten dienste, toegesneden op de aard van het te transporteren object. Om bovendien de benuttingsgraad van bedrijfswagens te vergroten zijn hefarmconstructies ontwikkeld waarmee complete containers en open laadbakken in zijn geheel op de wagen zijn te plaatsen of af te zetten. Ook wissellaadbakken behoren tot deze categorie.

Een hiervan afgeleide techniek is het wissel-lastdrager systeem dat onlangs door Devobo BV, Deventer uit Zweden naar ons land is gehaald. Dit systeem moet volgens de importeur worden gezien als verruiming van de vervoersmogelijkheden over kortere trajecten.

De Zweedse fabrikant Bigam, van wie Devobo de verkooprechten voor de Benelux verwierf, koos als basis voor dit vervoersysteem een wisselbak ofwel lastdrager, waarvoor een aanhanger met hydraulische hefarm als transportmiddel dient.

De hydrauliek van deze tweeassige aanhanger voor bediening van de haakarm, wordt gevoed door de tractor. Met het gebruik op de bouwplaats van meerdere wisselbakken zijn machines en materialen snel en efficient met trekker of shovel op de verschillende locaties aan te voeren. Bij transport van losse materialen speelt daarbij niet de noodzaak deze steeds direct te behoeven lossen. Deze vorm van trans port over provinciale wegen vraagt rijbewijs noch wegenbelasting. Bigab levert dit transportsysteem in twee uitvoeringen. Onder de type-aanduiding VV 812 heeft de aanhanger een laadbaklengte van 4,20 – 4,60 meter en een breedte van 2,10 meter en is een belasting van 8 ton toegestaan. Standaard is de wagen uitgevoerd op 400 x 15,5 banden. De zwaardere VV 1216 is geschikt voor het vervoer van lasten tot 12 ton, waarvoor een laadbak ruimte ter beschikking staat van 5,20 – 6,00 meter bij een breedte van 2,44 meter. Voor deze aanhanger koos de fabrikant 500×22,6 banden.

Bij gebruik van meerdere lastdragers op het werk ke machines en materialen steeds efficient en snel op de gewenste locatie worden aangevoerd.

Reageer op dit artikel