nieuws

Wereldbank leent Vietnam geld voor bouwwerken

bouwbreed Premium

De Wereldbank heeft voor het eerst sinds 1978 een lening voor Vietnam goedgekeurd. Het gaat hierbij om een crediet van ruim f. 456 miljoen. De bank rekende eerder voor dat het land zo’n f. 560 miljard nodig heeft voor de reconstructie en uitbreiding van het wegennet. Ongeveer 13000 kilometer van ’s lands wegennet is verhard. Daarvan verkeert ongeveer 40 procent in slechte tot zeer slechte staat.

De lening van de Wereldbank omvat een bedrag van f. 316 miljoen voor wegenwerken en van f. 140 miljoen voor het basisonderwijs. De te gelden gaan onder meer op aan de reparatie, uitbreiding of vervanging van klaslokalen. De regering in Hanoi zal f. 35 miljoen voor wegenwerken uittrekken en f. 16 miljoen voor de klaslokalen. De wegenwerken komen vooral ten goede aan Vietnams noord-zuid weg van zo’n 2091 kilometer. De werken vinden plaats tussen Hanoi en Vinh en tussen Ho Chi Min Stad en Can Tho. De onderwijslening maakt aanpak van ruim 10300 klaslokalen en bijbehorende voorzieningen als waterleiding mogelijk.

Reageer op dit artikel