nieuws

Waterschap krijgt prijs voor innovatief onderhoudsbeleid

bouwbreed Premium

Minister Maij-Weggen heeft gisteren de Sigmajaarprijs uitgereikt aan Heemraadschap Fleverwaard. Volgens de jury heeft dit waterschap een opvallende bijdrage geleverd aan de instandhouding van het onroerend goed in de provincie Flevoland.

] Bert Bosker Het was de vijfde maal dat de prijs voor innovaties in het onderhoudsbewust ontwerpen, bouwen en afwerken werd uitgereikt.

Het Heemraadschap Fleverwaard bestaat sinds 1986 toen Flevoland de twaalfde provincie van Nederland werd en twee nieuwe waterschappen werden gevormd. Fleverwaard is verantwoordelijk voor oostelijk en zuidelijk Flevoland, een gebied van 100000 ha met 190000 inwoners, 160 km dijken, 540 km vaarten en tochten, vier gemalen, drie ondergemalen, twee keersluizen en zes afvalwaterzuiveringsinrichtingen.

Tot 1986 berustte de zorg voor waterkering, -beheersing en -kwaliteit bij het Rijk, terwijl de zuiveringstaak berustte bij de gemeenten die een zuiveringsinstallatie binnen hun grenzen hadden. De overgedragen objecten verkeerden niet in optimale staat van onderhoud en van een eenduidig en efficient beleid was in 1986 nauwelijks sprake.

Volgens de dijkgraaf was de laatste jaren alleen het hoogst noodzakelijke gedaan om de zaak draaiende te houden. Die gelegenheid greep het heemraadschap aan om een nieuwe aanpak te introduceren met een centrale plaats voor kwaliteit en efficiency.

De eerste stap was een inventarisatie van de technische bedrijfsmiddelen, zoals zuiveringsinstallaties, sluizen, bruggen, gemalen en viaducten.

Daarna werd door middel van gedetailleerde inspecties de conditie gemeten en werden plannen ontwikkeld voor het terugdringen van het achterstallige onderhoud.

Door deze aanpak werd het mogelijk een bedrijfsfilosofie te ontwikkelen voor de korte en de lange termijn. Daarbij staan de zorg voor het milieu, de bedrijfsveiligheid en het welzijn van de medwewerkers hoog in het vaandel van Fleverwaard.

De jury constateert in haar rapport dat het heemraadschap vanaf het begin de zaken systematisch en voortvarend heeft aangepakt en een bedrijfsfilosofie heeft ontwikkeld met korte communicatielijnen, waardoor snel resultaten werden geboekt. Bovendien kreeg niet alleen het achterstallig onderhoud de aandacht, maar werden ook termijnplannen voor toekomstig onderhoud ontwikkeld.

Beleid

In tegenstelling tot vorige jaren stond de uitreiking van de prijs geheel in het teken van het beleid. Naast de jaarprijs voor Fleverwaard was er een categorieprijs voor H. Pennings & Zn Gebouwenservice BV uit Den Bosch. Dit bedrijf heeft de methode ‘Beheer en onderhoud in een hand’ ontwikkeld, waarmee een gebouwenbezitter of -beheerder relevante informatie, zoals gebruikswaarde en gebruiksduurkosten, kan integreren in zijn bedrijfsvoering.

Een eervolle vermelding was er voor de Vereniging voor Beheer en Onderhoud in Instellingen te Alphen aan den Rijn.

Deze vereniging, die bestaat uit 150 hoofden technische dienst van verzorgingscentra, dankt de eervolle vermelding aan de initiatieven om de kennis van haar leden te verrijken met als doel een beter beheer van de instellingen waaraan zij zijn verbonden.

De partnerprijs ten slotte werd toegekend aan Gebr. Van Werven BV uit Kampen voor zijn bijdrage aan het beheer- en onderhoudsbeleid van Heemraadschap Fleverwaard.

Reageer op dit artikel