nieuws

Vossen voor vijf jaar uit zijn ambt gezet

bouwbreed Premium

Burgemeester W. Vossen van het Limburgse Gulpen is voor een periode van vijf jaar uit zijn ambt gezet. Tevens heeft hij een voorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden en een boete van f. 6000 opgelegd gekregen. Dit heeft de rechtbank van Maastricht besloten. Gulpen gaat dan ook op zoek naar een nieuwe burgemeester.

Rechtspraak Hans Ouwerkerk De rechtbank achtte valsheid in geschrifte en het aannemen van een gift van wegenbouwer BLM in de vorm van materiaal ter waarde van f. 4000 bewezen. Tevens achtte zij de belastingfraude bewezen waarvoor zij hem een boete oplegde van f. 6000. Vier feiten, waaronder driemaal het aannemen van giften, waren volgens de rechtbank niet bewezen. Zij sprak de burgemeester daarvan vrij.

De officier van justitie mr. H. van Atteveld had achttien maanden waarvan zes voorwaardelijk geeist.

De gemeente Gulpen wenste officieel nog niet reageren. Gemeente-secretaris J.H.G.M. Gulikers zei de hele kwestie te betreuren. ‘Ik persoonlijk heb altijd prettig met de burgemeester samengewerkt.’

Over de opvolging van Vossen kon hij nog niets concreets zeggen. De gemeenteraad komt pas volgende week don derdag bijeen. In die vergadering zal de uitspraak Vossen zeker onderwerp van gesprek zijn. Zoals bekend staat Vossen al sinds het begin van het justitieel-onderzoek, zon anderhalf jaar geleden, op nonactief. Dit besluit heeft hij destijds in samenspraak met de Commissaris van de Koningin genomen.

Zijn functie werd vervolgens door de heer Smid, oud-burgemeester van Kerkrade overgenomen. Volgens Gulikers is het onwaarschijnlijk dat Smid aanblijft. ‘Niet alleen gezien zijn leeftijd van zeventig jaar maar ook omdat Smid dat altijd zelf heeft verkondigd.’ De gemeente-secretaris zegt er dan ook van overtuigd te zijn dat er snel met een procedure voor een nieuwe burgemeester zal worden begonnen.

De advocaat van Vossen, mr. Goumans, was gisteren voor commentaar niet bereikbaar.

Niet bekend

Commissaris der Koningin in Limburg, mr. B.J.M. baron van Voorst tot Voorst liet weten het te betreuren dat bewezen is verklaard dat een drager van een openbaar ambt zich schuldig heeft gemaakt aan strafbare feiten. Hij hoopt dat de uitspraak van de rechter zal leiden ‘tot een verdere aanscherping van het bewustzijn bij bestuurders en ambtenaren dat hun integriteit wezenlijk is voor het functioneren van de democratie’.

Reageer op dit artikel