nieuws

Vervuiling Neproma-terrein omvangrijker dan verwacht

bouwbreed Premium

De vervuiling van het Neproma-terrein in Arnhem is veel omvangrijker dan tot nu toe werd aangenomen. De vervuiling heeft zich via het grondwater inmiddels verspreid tot enkele tientallen meters van de oevers van de Rijn. Dat heeft milieu-wethouder A. Coumans van de gemeente Arnhem bekend gemaakt.

Coumans baseerde zijn uitspraken op de bekend geworden resultaten van het tweede bodemonderzoek dat de gemeente heeft uitgevoerd. Hieruit is gebleken dat het met het oplosmiddel per vervuilde grondwater zich met een snelheid van dertig tot vijftig meter per jaar verplaatst. Het vervuilde grondwater is nu in een ongeveer dertig meter brede baan onder het Arnhemse station doorgesijpeld in de richting van de Rijn, tot voorbij de aanliggende woon- en winkelwijk.

Coumans denkt dat de vervuiling de oevers van de Rijn spoedig zal bereiken, maar ‘het goede nieuws’ is volgens de wethouder dat gebleken is dat het vervuilde grondwater niet onder de rivier door zal gaan. De Provinciale Energie Maatschappij voor Gelderland en Flevoland PGEM zal deze week in alle huizen aan de zuid-westzijde van het Arnhemse station de rioolaansluitingen gaan controleren.

Kunstof

Eerder bleek bij de huizen rond het Neproma-terrein dat via kunststof buizen hoge concentraties per in de inademingslucht van de bewoners terecht kwamen en daardoor gezondheidsklachten veroorzaakten.

In de huizen die nu gecontroleerd worden zullen kunststof aansluitingen onmiddellijk vervangen worden, zegt Coumans.

Volgens Coumans is uit het tweede bodemonderzoek vrijwel onomstotelijk vast komen te staan dat de bron van de ernstige vervuiling ‘inderdaad’ op het voormalige bedrijfsterrein van wasserij Neproma gezocht moet worden.

Aan de bewoners van twee huizen is inmiddels het advies gegeven tijdelijk vervangende woonruimte van de gemeente te accepteren. De bewoners van een derde zwaar vervuilde woning waren al eerder verhuisd.

De bodemsanering van het Neproma-terrein gaat f. 25 miljoen kosten.

Uiteindelijk wil de gemeente alle woningen verwerven in het kader van het omvangrijke nieuwbouwplan voor de stationsomgeving in Arnhem.

Reageer op dit artikel