nieuws

‘Veiligheidseisen geen belemmering voor bouw nieuwe kerncentrales’

bouwbreed Premium

De veiligheid van kernreactoren hoeft geen belemmering te vormen om eventueel in een van de komende jaren een besluit over de bouw van nieuwe kerncentrales in ons land te nemen. Dit staat in het Dossier Kernenergie dat minister Andriessen (EZ) de Tweede Kamer zal aanbieden. Het stuk wordt mede ondertekend door de ministers Alders en De Vries.

Zeker na het ongeluk in Tsjernobyl in 1986 geldt de reactorveiligheid als een van de belangrijkste bezwaren tegen kernenergie. Het huidige kabinet wil daarom geen besluiten te nemen over nieuw te bouwen centrales. Het Dossier Kernenergie gaat in op de veiligheid van kerncentrales, het probleem van het radioactief afval, het milieu en de het tegengaan van de verspreiding van kernwapens. Het stuk kan dienen als basis van besluitvorming door een volgend kabinet.

CDA-woordvoerder A. Lansink zei in een reactie dat uit het dossier duidelijk naar voren komt dat het al of niet bouwen van kerncentrales vooral een kwestie is van maatschappelijke acceptatie en niet zozeer van veiligheid, omdat de de nieuwe generaties centrales voldoen aan de in ons land gestelde eisen.

Reageer op dit artikel