nieuws

Tegen ex-wethouder in beroep zelfde straf geeist

bouwbreed Premium

Voor het gerechtshof in Den Bosch is zes maanden gevangenisstraf waarvan vier voorwaardelijk geeist tegen de 48jarige ex-wethouder G.C. uit Echt in Limburg. Hij zou een borgstelling hebben aangenomen voor een krediet van f. 70000 van wegenbouwer Baars uit Klimmen. In de zaak tegen provinciaal hoofdambtenaar P.D. uit Eijsden, die in financiele nood een leningsverplichting van f. 40000 zou hebben overgedaan aan de wegenbouwer, wordt over twee weken een tussenvonnis gewezen.

Zijn raadsman mr. Hiddema hield het hof voor dat er te veel tijd is verstreken tussen de gepleegde feiten, in ’84 en ’85, en het hoger beroep nu. Hij bepleitte dat het openbaar ministerie niet meer ontvankelijk is.

De geldelijke handreikingen van wegenbouwer S. Baars waren vriendendiensten, en verplichtten niet tot zakelijke tegenprestaties, zo zeiden de verdachten eerder bij de rechtbank in Maastricht. Daar werd de ex-wethouder veroordeeld tot dezelfde straf als nu is geeist, en D. tot negen maanden waarvan zes voorwaardelijk.

De provincieambtenaar kreeg daar voor een onjuiste belastingaangifte nog een boete van f. 500. Hij was hoofd van de provinciale afdeling Economische Infrastructuur en Bedrijven. Maar hij zou in die functie niet de mogelijkheid hebben gehad om zelfstandig een aannemer of wegenbouwer een voorkeursbehandeling te geven. Ook de ex-wethouder zei dat hij in zijn positie geen directe invloed op aanbestedingen van gemeentelijke poen had.

De wegenbouwer heeft echter tegenover de Fiscale Inlichten en Opsporingsdienst FIOD verklaard ‘wie van ons geld ontvangt, moet ook aan ons bedrijf denken’. In de zaak tegen de ex-wethouder wijst het hof arrest op 11 november.

Reageer op dit artikel