nieuws

Studie naar ontsluiting Harlingen

bouwbreed Premium

De gemeente Harlingen wil onderzoek laten verrichten naar de voordelen van een verdubbeling van de N31, die nu dwars door de stad gaat. Een andere optie is de aanleg van een nieuwe snelweg, ten zuiden van de Friese kustplaats.

De gemeente denkt dat er door een betere ontsluiting nog meer bedrijvigheid in de haven zal gaan plaatsvinden.

Ook wordt verwacht dat meerdere havengebonden bedrijven zich dan in Harlingen willen vestigen. De gemeenten Franekeradeel, Menaldumadeel en Leeuwarden staan achter een tracestudie van de N31. Als deze weg wordt verdubbeld, bespaart dat het vrachtverkeer tussen de Randstad en Leeuwarden (via de Afsluitdijk) tijd. De A7 over de Afsluitdijk loopt nu bij Zurich over in de tien kilometer lange N31. Deze weg kronkelt zich via Harlingen naar Midlum.

Aldaar begint dan de A31 naar Leeuwarden. De vier gemeenten willen met de provincie en Rijkswaterstaat de studie uitvoeren. Verdubbeling van de N31 of een nieuwe snelweg zou tussen nu en het jaar 2008 moeten worden gerealiseerd.

Reageer op dit artikel