nieuws

Stijgende werkloosheid niet door schoolverlaters

bouwbreed Premium

De werkloosheid neemt versneld toe. Van juli tot en met september waren er gemiddeld 381000 geregistreerde werklozen; een toename van 24000. De voortschrijdende driemaands gemiddelden van de werkloosheidscijfers gaven tot dusver veel bescheidener stijgingen te zien van minder dan 10000 werklozen. De geregistreerde werkloosheid lag van augustus tot en met oktober op gemiddeld 405000. Dat concludeert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in de toelichting op de jongste werkloosheidscijfers.

De omvangrijke stijging van het aantal geregistreerde werklozen van augustus tot en met oktober kan vermoedelijk niet worden toegeschreven aan een schoolverlatersgolf, die dit jaar trager dan anders betaald werk vindt. Dat is de conclusie van dr. C. van Bochove van het CBS. Uit de summiere gegevens die beschikbaar zijn, blijkt wel dat de toeneming met 24000 voor het leeuwedeel (21000) kan worden toegeschreven aan de leeftijdscategorie vanaf 25 jaar. De stijging is geconcentreerd in de werkloosheid die korter dan een jaar heeft geduurd. Dat strookt met de omvangrijke ontslagwerkloosheid, alhoewel er ook schoolverlaters in dit cijfer zullen zitten.

Banenmachine

Van Bochove concludeert uit de jongste cijfers dat nu duidelijk is dat er een aantal jaren van forse banengroei nodig is om weer uit het dal te klimmen. De ‘banenmachine van halverwege de jaren tachtig is knarsend tot stilstand gebracht.

Reageer op dit artikel