nieuws

SoZaWe stelt eisen aan veiligheid machines

bouwbreed Premium

Werkgevers moeten bij de aanschaf en het ter beschikking stellen van arbeidsmiddelen, zoals machines en gereedschappen, de veiligheid en gezondheid van hun werknemers zo goed mogelijk beschermen.

Daarvoor moeten de risicos die deze arbeidsmiddelen met zich meebrengen worden geinventariseerd en geevalueerd. Verder moeten de arbeidsmiddelen tenminste voldoen aan een minimum veiligheidsniveau.

Dit blijkt uit het Besluit Arbeidsmiddelen van minister De Vries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het besluit vloeit voort uit een EG-richtlijn op dit gebied en heeft betrekking op alle machines, apparaten, gereedschappen en installaties die bij het werk worden gebruikt. Het besluit is in het Staatsblad gepubliceerd.

De EG-richtlijn gaat ervan uit dat de werkgever in eerste instantie verantwoordelijk is voor de veiligheid en gezondheid van de werknemers bij het gebruik van arbeidsmiddelen.

Bij zijn keuze van de arbeidsmiddelen die hij ter beschikking stelt, moet hij beoordelen of ze geschikt zijn voor het werk dat ermee wordt verricht en ook welke risicos de werknemers daarbij lopen. Deze beoordeling moet plaatsvinden aan de hand van een inventarisatie en evaluatie van de gevaren. Eventuele resterende risicos moeten worden weggenomen of zoveel mogelijk worden beperkt.

Arbeidsmiddelen die een specifiek gevaar opleveren voor de gebruiker, mogen alleen door die werknemers worden gebruikt die met dat gevaar vertrouwd zijn. De betrokken werknemer moet daarvoor over specifieke deskundigheid en ervaring beschikken.

De werkgever moet ervoor zorgen dat andere werknemers dat arbeidsmiddel niet zonder meer gebruiken.

Voor bestaande arbeidsmiddelen geldt een overgangstermijn tot 31 december 1996. Na deze datum moeten alle arbeidsmiddelen aan de minimumvoorschriften van het besluit voldoen.

Reageer op dit artikel