nieuws

Sociale partners moeten rol bij wao houden

bouwbreed

De regeringsfracties PvdA en CDA vinden dat werkgevers en werknemers een flinke vinger in de pap moeten houden bij de uitvoering van de de werknemersverzekeringen wao, ww en ziektewet. Wel moet die uitvoering op regionale leest worden geschoeid.

De bedrijfsverenigingen moeten daarbij nauw gaan samenwerken met de arbeidsbureaus. Daardoor wordt het makkelijker uitkeringsgerechtigden aan een baan te helpen.

Deze lijn zullen PvdA en CDA kiezen bij het debat over het rapport van de parlementaire enquetecommissie sociale zekerheid. Zij wijken daarmee af van de aanbevelingen van deze commissie, die onder leiding staat van PvdAer F. Buurmeijer. Volgens de enquetecommissie zouden werkgevers en werknemers niet langer betrokken moeten worden bij uitvoering van de sociale zekerheid, omdat zij jarenlang alle veranderingen op dit terrein hebben proberen tegen te houden. De voorstellen van de enquetecommissie om de Ziektewet en de wao drastisch te wijzigen gaan in elk geval de PvdA vooralsnog te ver. Bij het CDA is de discussie hierover nog niet uitgekristalliseerd.In PvdA-kring wordt erop gewezen dat de wao dit jaar fors is aangepast door te bezuinigingen op de uitkeringen van nieuwe arbeidsongschikten.

Een wetsvoorstel om werkgevers meer eigen risico te even in de Ziektewet ligt bij de Eerste Kamer. De sociaal-democraten vinden dat eerst moet worden afgewacht hoe deze nieuwe aanpak in de praktijk werkt, al willen ze best over de ideeen van de commissie-Buurmeijer discussieren. Het debat van volgende week wordt gevoerd door de Kamer en de enquetecommissie. De fractiespecialisten Leijnse (PvdA), Wolters (CDA), Linschoten (VVD) en Groenman (D66) zullen daarbij het woord voeren. De week daarop gaat de Kamer in discussie met het kabinet. Dan zullen de fractievoorziters in het krijt treden.

Reageer op dit artikel