nieuws

Sneek besteedt f. 9 miljoen aan stadsvernieuwing

bouwbreed Premium

De gemeente Sneek trekt de komende vier jaar f. 8- tot f. 9 miljoen uit voor een aantal poen op het gebied van de stadsvernieuwing. Met dat bedrag wordt een flinke greep gedaan uit de subsidiepot van het rijk dat tot 2005 f. 12 miljoen beschikbaar heeft gesteld voor Sneek.

Particuliere woningverbetering, reconstructie van een aantal wegen en het verbeteren van de stadskern staan bovenaan de lijst van uit te voeren poen. Ook de bouw van 79 woningen op een voormalig industrieterrein en het opknappen van kademuren staan op korte termijn gepland. Verder zullen woningen worden gerealiseerd in de binnenstad en op het voormalige veemarktterrein.

Reageer op dit artikel