nieuws

Signaleren gevaar op werk verplicht

bouwbreed Premium

Signalering van gevaren op het werk wordt algemeen verplicht gesteld. Via borden, geluids- en lichtsignalen, maar ook via etiketten en mondelinge mededelingen moeten werknemers worden gewaarschuwd voor gevaren voor hun veiligheid en gezondheid.

Dit staat in het Besluit veiligheids- en gezondheidssignalering van minister De Vries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dat dezer dagen in het Staatsblad is gepubliceerd.

Met het besluit, dat is gebaseerd op de Arbeidsomstandighedenwet, wordt de Nederlandse wetgeving aangepast aan een richtlijn van de EG die minimumvoorschriften geeft op dit terrein.

Reageer op dit artikel