nieuws

SFS biedt verzekeringen Ziektewetmaatregelen

bouwbreed Premium

Het Sociaal Fonds Schilderbedrijf (SFS) heeft twee verzekeringen ontwikkeld voor werkgevers in de schildersbranche om de gevolgen van de op handen zijnde overheidsmaatregelen in het kader van de Wet Terugdringing Ziekteverzuim op te vangen. De bedrijfstak is hiermee de eerste die de gevolgen van de wet probeert op te vangen.

De eerste door het SFS op de markt gebrachte verzekering is de ‘ZiekteLadderPolis’. De keuzen van de te verzekeren risicos is ruim gehouden. Werkgevers ke, afhankelijk van de situatie in het eigen bedrijf, zelf besluiten in welke mate zij de risicos die straks niet meer door de Ziektewet worden gedekt verzekeren.

Het gaat hier om de wettelijk onverzekerde eerste twee tot zes weken ziekte van werknemers en de aanvulling tot honderd procent bij langer verzuim.

De tweede verzekering is het ‘ArboFlexiPlan’ dat is ontwikkeld en uitgevoerd door het SFS in samenwerking met de stichting Arbouw en de Bederijfsgezondheidsdiensten. Het plan voorziet in een selectieve doelgerichte begeleiding en controle. In tegenstelling tot de de traditionele werkwijze zal in de niet meer worden gewerkt met ‘leken’controleurs.

De uitvoering ervan wordt gecoordineerd vanuit het SFS in Rijswijk.

Bij de ontwikkeling van beide verzekeringen is, aldus het SFS, rekening gehouden met de concurrentie. Dit omdat de werkgevers geheel vrij zijn in hun waarr zijn hun risicos zullen verzekeren. Zo betalen bedrijven met een laag ziekteverzuim voor de ZiekteLadderPolis, die elf risicogradaties kent, minder premie dan momenteel aan Ziektewetpremie moet worden opgebracht. Ook wanneer daar de nieuwe Ziektewetpremie bij wordt opgeteld.

Ook het Arboflexiplan is volgens het SFS concurrerend. Er wordt een basispakket aangeboden voor f. 130 per man per jaar dat aan alle vereiste voorwaarden voldoet.

De premies van beide verzekeringen worden eens per vier weken achteraf berekend, aan de hand van het aantal daadwerkelijk in dienst zijnde werknemers. Dit vanwege de beweeglijke arbeidsmarkt in de schildersbranche.

Een woordvoerder van het SFS verwacht dat er grote belangstelling zal bestaan voor de verzkeringen. Uit een eerder gehouden enquete bleek ruim vijftig procent van de werkgevers dergelijke verzekeringen als nuttig te beschouwen.

Reageer op dit artikel