nieuws

SFB mogelijk vrij van acties van personeel

bouwbreed Premium

Als het een beetje meezit zullen de gevolgen van de Wet Terugdringing Ziekteverzuim voor het personeel bij het Sociaal Fonds Bouwnijverheid ke meevallen.

Dat deelde ons voorzitter J.W.H.M. van Waaijen van de ondernemingsraad SFB desgevraagd mee.

Vandaag komt zijn ondernemingsraad bijeen om zich te beraden over de stappen, die de diverse vakbonden hebben gezet richting Kring van Directeuren van Bedrijfsverenigingen. In een brief aan de directies worden acties in het vooruitzicht gesteld als het overleg over een sociaal plan niet snel zal worden hervat.

Door de Wet Terugdringen Ziekteverzuim vervallen op korte termijn bij de bedrijfsverenigingen in Nederland in totaal zo’n 5500 arbeidsplaatsen. Dat komt omdat de administratieve verwerking , controle en betaling van zieken gedurende de eerste twee weken( bij kleine bedrijven) of zes weken (bij ondernemingen met meer dan 35 werknemers) de verantwoordelijkheid van de eigen werkgever wordt.

En aangezien in 80% van alle gevallen de zieken binnen twee weken weer aan het werk gaan, worden veel mensen in dienst van bedrijfsverenigingen overbodig.

Bij het SFB zouden volgens een interne mededeling 342 van de 2300 arbeidsplaatsen verdwijnen. Toen dat half oktober bekend werd gemaakt verwachtte men dat tussen de 100 en 200 werknemers gedwongen ontslagen zouden gaan vallen.

Geen atv

De dienstenbonden FNV en CNV, de Unie BLHP en de VHP informeerden het SFB-personeel vorige week over de stand van zaken. Een eerder opgesteld sociaal plan werd verworpen. De bonden willen gedwongen ontslagen voorkomen door arbeidstijdverkorting, die zou ke worden gefinancierd door de voor volgend jaar overeengekomen loonsverhoging in te leveren.

Volgens or-voorzitter Van Waaijen zou arbeidstijdverkorting voor het SFB heel slecht zijn. Hij denkt dat het bij het SFB allemaal nog wel mee gaat vallen. Op dit moment gaat het vooral om werknemers op de ZW-administratie, die voor het overgrote deel ke worden herplaatst, onder andere op de afdeling Werkloosheid. Verder is er sprake van overplaatsing naar de recentelijk opgerichte schadeverzekeringsmij.

Dan zou het nog gaan om zo’n tachtig mensen, voornamelijk rapporteurs, waarvoor ander werk gevonden dient te worden. Van Waaijen denkt dat het overgrote deel zou ke overstappen naar een op te richten arbo-dienst, die werkgevers na 1 januari verplicht zijn in te schakelen bij verzuimregistratie en begeleiding van zieken gedurende de eerste twee/zes weken.

Het ziet er daarom niet naar uit dat mogelijke acties ook het SFB gaan treffen, zo veronderstelt Van Waaijen.

Reageer op dit artikel