nieuws

RO-procedure moet voorhaven Eems mogelijk maken

bouwbreed Premium

De Bezirksregierung WeserEms in Duitsland is gestart met de ruimtelijke ordeningsprocedure voor een f. 500 miljoen kostende nieuwe voorhaven aan de Eems. De haven is noodzakelijk geworden omdat moderne, grote zeeschepen Emden niet ke bereiken.

Deze van oudsher op massagoed ingestelde havenplaats is daardoor inmiddels aanzienlijke overslaghoeveelheden kwijtgeraakt. De nieuwe voorhaven moet Emden daarom een economische impuls geven.

De haven zou in een kwelder bij het dorpje Rysum moeten komen. Naar verwachting kan er mogelijk over twee jaar worden begonnen met de aanleg.

De plannen van de Bezirksregierung gaan uit van drie soorten overslag: massagoedoverslag, bevoorradingsverkeer en veerverbinding naar het eiland Borkum en overslag van containers en voertuigen (roroverkeer).

In het kader van de ruimtelijke ordeningsprocedure worden drie verschillende varianten bekeken, die genoemde overslagsoorten verschillend situeren. Behalve een havenbekken zijn ook twee oplossingen in de vorm van een stroomkade mogelijk. De huidige zeehaven van Emden zal worden geherstructureerd tot een multifunctionele haven.

De ruimtelijke ordeningsprocedure moet duidelijk maken of het po in overeenstemming is met de uitgangspunten over de ruimtelijke ontwikkeling en het beleid van de deelstaat Nedersaksen. Verder wordt onderzocht of het po verenigbaar is met andere aanwezige en geplande exploitaties, zoals visserij of recreatie.

Reageer op dit artikel