nieuws

Reeks Poly-Zakboekjes met logistiek aangevuld

bouwbreed Premium

Het produktieproces bij de seriematige woningbouw vertoont een logische overeenkomst met dat op een lopende band. Het gaat om een logische keten van dezelfde bewerkingen die alle produkten moeten ondergaan. Dit valt te lezen in het Poly-Logistiek Zakboekje, dat in de reeks Poly-Zakboekjes van PBNA is verschenen.

De lopende band wordt in een passage over logistiek vriendelijke inrichting van een fysiek distributie-systeem genoemd als voorbeeld. Erkend wordt dat hieraan weliswaar vele nadelen zijn verbonden, maar dat vanuit de beheersingsproblematiek de lopende band erg eenvoudig is. Het gaat immers om een produktgeorienteerde organisatie waarbij op de werkvloer de werkorders worden toegewezen aan groepen ongelijksoortige machines.

Daarbinnen volgen ze bij het ondergaan van dezelfde bewerkingen allemaal dezelfde route. Voordeel van zon organisatie is dat geen wachtrijachtige verschijnselen optreden. Nadeel is dat het kan leiden tot improduktief gebruik van capaciteiten en dat flexibiliteit niet vanzelfsprekend is.

Een dergelijke logistieke analyse leidt tot het begrip ‘flow shop’, dat dus zowel de lopende band als de seriematige woningbouw kan omvatten. De produktgerichte organisatie staat tegenover een indeling naar bewerkingsfuncties die bekend staat onder de naam ‘job shop’.

Het boekje heeft geen grensverleggende of wetenschappelijke pretenties. Wat geboden wordt is een praktische samenvatting van de beschikbare kennis en ervaring rond het efficient besturen van goederenstromen. Met beknopte beschrijvingen worden technieken en werkwijzen helder uitgelegd.

In zeven en twintig hoofdstukken en 896 paginas wordt ingegaan op onder meer: de produktie, flow shop en job shops, just-in-time leveringen, material requirements planning (MRP I) en manufacturing resource planning (MRP II), fysieke distributie, customer service, distribution requirements planning (DRP I) en distribution resources planning (DRP II), materials handling, ETOs, public warehousing en doorlooptijdbeheersing.

Ruime aandacht wordt besteed aan nieuwe communicatietechnieken zoals EDI, maar ook onderwerpen uit de bedrijfseconomie, kwaliteitszorg, voorraadbeheer en het transport komen aan de orde.

Het boekje kan voor zowel het bedrijfsleven als voor instellingen een onmisbare hulp zijn bij het logistieke management en het praktijkgericht oplossen van logistieke problemen.

Het Poly-Logistiek Zakboekje ((ISBN 9062282261) is te verkrijgen bij Koninklijke PBNA te Arnhem maar ook in elke erkende boekhandel.

Reageer op dit artikel