nieuws

Prekwalificatie geopend voor Oresund-po

bouwbreed

Het Deens-Zweedse Oresundskonsortiet roept aannemers op zich te prekwalificeren voor het uitvoeren van een van de vier grote poen, waarin de vaste oeververbinding tussen Denemarken en Zweden zal worden opgedeeld.

Dit heeft het Deens-Zweedse Oresundskonsortiet maandag bekend gemaakt. Een en ander zal ook bekend worden gemaakt in het EC Official Journal van de Europese Gemeenschap. De oproep komt nog voordat de Deense en Zweedse parlementen zich definitief voor aanleg van de verbinding hebben uitgesproken.

Oresundskonsortiet is krachtens een speciale overeenkomst tussen Denemarken en Zweden belast met de plan ning, het ontwerp, de financiering, de aanleg en de exploitatie van de verbinding over de Sont. De totale lengte zal ongeveer 16,8 kilometer bedragen.

De prekwalificatie van aannemers, individueel of als consortium, geldt voor elk van de vier grote poen van de verbinding tussen Kopenhagen en Malmemeente. Het gaat om : een afgezonken tunnel met een lengte van ongeveer 3 km tussen Kastrup bij Kopenhagen en een kunstmatig eiland ten zuiden van het al bestaande eiland Saltholm, een brug met een totale lengte van 7,5 km van dit eiland naar Zweden, baggerwerk in relatie tot de aanleg van de tunnel en baggerwerk ter verbetering van vaargeulen en tenslotte de aanleg van een kunstmatig eiland met een lengte van ongeveer 4 km ten zuiden van Saltholm. Naar door Oresundskonsortiet is bekend gemaakt zul len aannemers tot 20 december de tijd hebben hun aanvragen ter prekwalificatie in te dienen. Oresundkonsortiet heeft gemeend de oproep nu al te moeten doen gezien het krappe tijdschema. De regeringen van beide landen moeten zich nog definitief voor uitvoering van het po uitspreken. Naar verwachting zal dat, in positieve zin, voor het einde van dit jaar gebeuren.

Een voorlopige opstelling van de millieutechnische consequenties van het po zal niet voor mei ’94 door de Deense en Zweedse overheden zijn afgerond. Deze ke nog van invloed zijn op het ontwerp en het trace van het po.

De opdrachtgever streeft ernaar voor maart ’94 bekend te maken wie zal worden uitgenodigd een prijsaanbieding te doen. Naar de huidige inzichten aangeven moet in de zomer van ’94 met de eerste poen worden begonnen.

Reageer op dit artikel