nieuws

Plannen voor honderd woningen in Koudum

bouwbreed Premium

Architektenburau L. Zijlstra te Bakhuizen is namens de stichting Trochgean bezig met een bouwplan voor minstens 106 woningen in Koudum. Daarbij zitten 36 recreatiewoningen en 70 permanente woningen. Mogelijk komen daar nog eens 24 huizen voor permanente bewoning bij. De stichting neemt de exploitatie van het uitbreidingsplan zelf ter hand.

Het achitectenbureau heeft de gemeente Nijefurd gevraagd om 30 recreatiewoningen ook voor permanente bewoning geschikt te maken. Nog dit jaar zal de Grontmij een begin maken met het bouwrijpmaken van het plan in Koudum. De gemeente draagt f. 3,50 per m2 (exclusief btw) bij in de kosten voor de aanleg van een beweegbare brug over de te graven vaarverbinding tussen de Koudumervaart en het Jan Broerskanaal en voor de riolering.

Reageer op dit artikel