nieuws

PaveCalc: Wegbeheerder bepaalt zelf hoeveelheid te verwerken asfalt

bouwbreed

De huidige elektronica in de vorm van computerbesturing gaat ook aan de ontwikkelingen in het bouwmaterieel niet voorbij. Bouwmachines bereiken, afhankelijk van de frequentie van de steeds terugkerende machinefuncties en de mate van complexiteit ervan, een steeds hogere graad van automatisering. Het onderling verweven van steeds meer machineverrichtingen door middel van di–ag–nose- en besturingsprogrammas zal in de toekomst, bij een consequente verdere ontwikkeling van bouwmachines, leiden tot de komst van mobiele bouwrobots.

De automatisering die zich een groot aantal jaren geleden al met name binnen het asfaltproduktieproces heeft ingezet is ook in de asfaltverwerking onweerstuitbaar in opmars. De deels elektronisch gestuurde afwerkmachine is bijna gemeengoed geworden en laserapparatuur voor automatische hoogteregeling lijkt niet meer weg te denken. Maar hiermee houden de ontwikkelingen in computerbesturing niet op.

Wat de wegenbouwer van morgen te wachten staat is nu reeds realiteit. En wat die realiteit is viel te zien en te beluisteren tijdens de open dagen die Wynmalen & Hausmann BV vorige week hield onder het motto ‘het intreden van nieuwe technologieen in de wegenbouw.’

Paveset

Op het gebied van hoogteregeling vestigde W&H de aandacht op het Paveset-systeem, een door een computer gevoede hoogtebesturing voor de afwerkmachine, waarmee het gebruik van rijdraden tot het verleden behoort. Het enige dat dit systeem nodig heeft is een tabel voor de tot nu toe gebruikte draadsteunen ofwel intervalposities.

Het Paveset-systeem vergelijkt, op basis van door kleurmarkeringen gekenmerkte intervalposities, de aangebrachte lagen met de ingegeven, van tevoren vastgestelde laagdiktes. Afhankelijk van de gekozen apparatuur gebeurt dit met behulp van een of twee hoogtemeetapparaten. Bij dit systeem worden op een display de aanbrenghoogten aan beide kanten gelijtijdig weergegeven, evenals de afgelegde afstand voor de positiebepaling via de intervalposities.

De totale aan te brengen asfaltlengte met de controlepunten van de hoogte zijn op diskette vast te leggen en als kant en klaarprogramma op de bouwplaats bij aanvang van de werkzaamheden in te voeren.

Interessant is dat met behulp van het berekeningsprogramma voor het snel opstellen van de waardetabel voor de intervalposities, gelijktijdig de materiaalbehoefte nauwkeurig is vast te stellen en vooraf te plannen. Het Paveset-systeem is in principe op ieder type afwerkmachine te gebruiken.

‘System Four’

Een ander elektronisch regelsysteem dat W&H ten tonele voerde was het nivelleringssysteem ‘System Four’ van A.G.L. dat geschikt is voor toepassing op zowel afwerkmachines, hydraulische kranen, bulldozers, graders als freesmachines.

Dit geavanceerde regelsysteem werkt met geluidsgolven waarvan de tijdsperiode tussen uitzenden en weer opvangen na weerkaatsing op een referentiepunt wordt omgezet in afstand. Bij gebruik op de afwerkmachine maakt System Four gebruik van lengte- en dwarsregelaars. De lengteregelaar wordt op een hoogte tussen 45 tot 140 cm aan de machine gemonteerd. Hij reageert niet op plotselinge referentieveranderingen zoals een boven de hoogtedraad uitstekende pikket of het wegvallen van de draad. Wel wordt een signaal gegeven en gaat een lamp knipperen, waarbij de nivelleercilinders worden geblokkeerd.

Dat de balk de afwijking volgt is bij dit systeem derhalve uitgesloten. Op het nivelleersysteem is zonder enige aanpassing een laserontvanger aan te sluiten voor het draaien van sportvelden of andere grote oppervlakken. Hierbij valt te overwegen om met een laser met enkel of dubbel afschot te werken. Bij dit regelsysteem wordt per kant van de machine een bedieningspaneel gebruikt waarmee alle functies zijn op te roepen en te beinvloeden.

Hierdoor ke linker en rechterzijde zowel onafhankelijk als in samenwerking met elkaar functioneren.

PaveCalc

Als verlengstuk van PaveSet demonstreerde Wynmalen & Hausmann de mogelijkheden met het in eigen huis geschreven computerprogramma PaveCalc. Deze programmatuur is bedoeld om PaveSet van de juiste gegevens te voorzien teneinde hiermee een zo optimaal mogelijk wegdek automatisch aan te brengen.

Het programma is tevens te gebruiken voor het doen van voorstudie, zodat in de richting van de opdrachtgever exacte cijfers op tafel ke worden gelegd.

Nauwkeurig is aan te geven hoe de weg, bij gebruik van een vooraf bepaalde hoeveelheid asfalt er bij komt te liggen. Ook de opdrachtgever kan met PaveSet vooraf berekenen hoeveel ton asfalt wordt verwerkt voor het bereiken van de gewenste (minimale) wegdekkwaliteit. PaveCalc berekent de juiste laagdikte of wijzigt laagdikten, uitgaande van slechts de hoogten van het bestaande asfaltdek. Die ke eenvoudig met de hand worden gemeten en verder met PaveCalc worden verwerkt.

Het programma gaat er overigens wel vanuit dat alle lengtepunten zijn gemeten in het midden van de machine. Vanzelfsprekend kan ook worden gewerkt met een meetstation van waaruit de meetgegevens automatisch in PaveCalc ke worden geladen.

Het programma is in staat een volkomen gladde weg te berekenen, zodat overal aan de minimale waarde van de laagdikte wordt voldaan. Daar dit in de praktijk nooit voorkomt is de weg ‘met de hand’ aan te passen, hetgeen gebeurt vanuit het grafisch scherm met behulp van de computer. Zowel het dakprofiel, verkanting, laagdikte links, midden en rechts zijn eenvoudig te wijzigen. De informatie hierover wordt continu op het scherm weergegeven.

Met PaveCalc is ook in omgekeerde richting te werken. Dat houdt onder meer in dat het programma automatisch de optimale laagdikte op elk punt berekent, zodat die overal aan de minimale eisen voldoet. Op deze wijze ontstaat een hobbelige weg die in later stadium ‘met de hand’ kan worden gecorrigeerd.

Het ligt in de bedoeling in de toekomst het programma zodanig te verruimen dat de berekeningen en bepalingen van de nieuwe asfaltlaag geheel automatisch verlopen. Dan is een minimale en maximale verkanting of helling in te voeren, waarna het programma volledig automatisch een zo effen mogelijke weg berekent over de bestaande, en dit met zo min mogelijk asfalt.

PaveCalc maakt situatie van toekomstig wegdekoppervlak met computer

Reageer op dit artikel