nieuws

Overmaat aan informatie kan gezondheid schaden

bouwbreed

Het ‘Sick Building’ syndroom kan wel eens meer te maken hebben met een overmaat aan informatie die de kantoorwerker over zich krijgt uitgestort via telefoon, fax, computer, achtergrondmuziek en kopieermachine, dan door de slechte klimaatbeheersing in een gebouw.

Dit zei prof.ir. M.C.W. Moerdijk woensdag in zijn intreerede ter gelegenheid van het aanvaarden van het ambt van hoogleraar aan de Technische Universiteit Delft. Hij zal werkzaam zijn in het vakgebied ‘Installaties in gebouwen’.

Het ‘sick building’ syndroom omvat een spectrum van slecht definieerbare onbehaaglijkheidsgevoelens, die gepaard ke gaan met klachten zoals verminderde concentratie, vermoeidheid en hoofdpijn.

Het is volgens Moerdijk goed mogelijk dat deze meer te maken hebben met een overmaat aan informatie die de kantoorwerker over zich krijgt uitgestort via telefoon, fax, computer achtergrondmuziek en kopieermachine, dan met de slechte klimaatbeheersing in een gebouw. Opmerkelijk is dat de ‘sick building’-klachten voornamelijk voorkomen in kantoorgebouwen en nauwelijks in ziekenhuizen en bejaardentehuizen, zo stelde Moerdijk vast.

Onder installaties dienen al die technische voorzieningen van niet-constructieve aard te worden verstaan die gebouwen leefbaar en werkbaar moeten maken. Dat in het recente verleden bij het ontwerpen van gebouwen de nadruk sterk op de klimaatinstallaties heeft gelegen, wordt veroorzaakt door de lage investeringskosten voor deze installaties. Verdubbeling van de verwarmingscapaciteit van bijvoorbeeld een 15kW CV-installatie naar een 30kW installatie doet de prijs van de installatie slechts met een kwart toenemen van f. 12000 naar f. 15000.

Het ontwerp van gebouwen meer vanuit een integrale aanpak gebeuren. De installatieadviseur moet niet volledig beknot worden in zijn mogelijkheden doordat het bouwkundig ontwerp al vastligt op het moment dat hij aan zijn werkzaamheden begint. Wanneer alle disciplines die bij het bouwproces zijn betrokken vroegtijdig bij elkaar worden gebracht kan volgens Moerdijk op bouwkundige- en installatiekosten worden bespaard.

Reageer op dit artikel