nieuws

NVB en NVOB gaan samenwerking aan

bouwbreed Premium

Het Nederlands Verbond van Ondernemers in de Bouwnijverheid NVOB en de Nederlandse Vereniging van Bouwondernemers NVB gaan vanaf 1 januari een samenwerking aan. Die samenwerking -met behoud van ieders identiteit, aldus een gezamenlijke verklaring- moet vooral de gecombineerde leden ten goede komen. Beide organisaties ontkennen met klem dat het om een aanzet tot fusie zou gaan. Het moet uitsluitend gezien worden als een aanzet tot een betere ledenservice.

De samenwerking is bedoeld om elk van de organisaties het werk en onderzoek te laten verrichten, waarop ze het sterkst zijn en om doublures te voorkomen. Daarom zal het NVOB nog meer dan thans het accent van de activiteiten leggen op serviceverlening en belangenbehartiging voor aannemers, die in de uitvoeringsfase van bouwpoen actief zijn.

Het NVB zal zich nog meer specialiseren op het gebied van de projectontwikkeling, zowel als het gaat om woningbouw als om commercieel vastgoed.

Op deze wijze kan tegemoet worden gekomen aan de informatiebehoefte van bedrijven, die aan de ene kant zelf het initiatief nemen tot de ontwikkeling van bouwpoen en aan de andere kant een deel van hum omzet in aanneming realiseren, aldus letterlijk een gezamenlijk persbericht.

Combi-leden Vanwege die duidelijk andere belangen en informatiebehoeften kennen de organisaties nogal wat leden, die dubbel georganiseerd zijn. Bij de NVB schat men dat van de 125 leden zon 80% bouwbedrijven zijn, waarvan weer 80 tot 90% ook bij het NVOB in het ledenbestand voorkomt. Slechts 12% zou uitsluitend werkzaam zijn als projectontwikkelaar.

Van die zijde wordt met klem ontkend dat de samenwerking een eerste aanzet tot een fusie zou zijn. Integendeel. Ten eerste kent de NVB veelal middelgrote tot grote ondernemingen. De 125 leden realiseren per jaar een omzet van circa f. 5 miljard.

Het ledenbestand zit ook duidelijk in de lift. Als gevolg van de huidige marktontwikkeling ziet men in Voorburg het aantal leden in de komende jaren zelfs tot zon 225 toenemen.

Ledenverlies Bij het NVOB is een tegen overgestelde ontwikkeling in ledental merkbaar. De organisatie telde in haar beste tijd meer dan 5500 leden. Eind dit jaar zal het aantal naar eigen verwachting zijn teruggebracht tot 4425. In 1993 zal het gaan om een netto-verlies van bijna 80 leden. Verreweg het grootste deel moest afhaken vanwege een faillissement.

Maar ook bij het NVOB wenst men niet van een aanzet tot fusie te spreken. Het gaat uitsluitend om een samenwerkingsovereenkomst, die er voor dient dat de leden tegen de laagste kosten ke worden voorzien van voor hen nodige informatie.

Afbakening

De samenwerking is ingegeven door efficiency-overwegingen. Hierdoor kan worden voorkomen, dat beide organi Vervolg op pag. 2

Reageer op dit artikel