nieuws

Nieuwe norm voor rolsteigers

bouwbreed

Het Nederlands Normalisatieinstituut (NNI) heeft de norm NEN 2718 ‘Rolsteigers – Opgebouwd uit geprefabriceerde elementen’ gepubliceerd. De NEN 2718 is de Nederlandse versie van het Europese document voor rolsteigers HD 1000 ‘Mobile access and working towers made of prefabricated elements’. Dit document is voor een belangrijk deel met Nederlandse inbreng tot stand gekomen.

De rolsteigernorm is van belang voor zowel aannemers en materieeldiensten als verhuurders van bouwmaterieel. De norm geeft eisen voor de materialen, de afmetingen, de toegelaten belastingen en de veiligheidseisen die aan rolsteigers worden gesteld. Daarnaast wordt een eenvoudige methode gegeven om de stijfheid van een rolsteiger te bepalen. Deze stijfheid is bepalend voor de maximaal toege stane werkvloerhoogte. De norm bevat tevens de gebruiksaanwijzigingen die van toepassing zijn op alle rolsteigers. De zogenaamde ‘kamersteigers’ met een hoogte die veelal maximaal 2,5 m bedraagt vallen niet onder deze norm.

Een rolsteiger die voldoet aan NEN 2718 is te herkennen aan een merking, bijvoorbeeld een fabrieksplaat, met de aanduiding van de fabrikant, het rolsteigertype en de maximaal toegestane hoogte voor gebruik binnen en buiten plus de tekst ‘Gebruiksaanwijzing zorgvuldig in acht nemen’.

De norm kan besteld worden door overmaking van f. 31,80 (inclusief BTW en verzendkosten) op Postbanknummer 25301 ten name van het NNI in Delft onder vermelding van ‘NEN 2718’, of per fax bij NNI-verkoop: faxnummer (015) 690 271.

Reageer op dit artikel