nieuws

Nieuwbouw Rotterdams Beursplein kan doorgaan

bouwbreed Premium

Projectontwikkelaar Multi Development Corporation mag beginnen met de nieuwbouw van het winkelcentrum aan het Rotterdamse Beursplein. Raad van State-rechter mr. C.J. van Zeben heeft vrijdag groen licht gegeven voor de bouw.

De rechter wees de verzoeken af van zes aan de Coolsingel, het Beursplein en de Bulgersteyn gevestigde winkeliers om de nieuwbouw op te schorten. Rotterdam heeft er groot belang bij dat het verzoek van de winkeliers is afgewezen.

Wethouder J. Linthorst vreesde dat bij uitstel van de nieuwbouw de verbetering van het winkelcentrum in zijn geheel van de baan zou zijn. ‘Het is nu of nooit’, zei Linthorst. ‘De kans voor een dergelijke impuls aan het winkelapparaat komt maar een keer in een generatie voor.’

Voordat de bouw van het winkelcentrum kan beginnen moeten de zes ondernemers echter eerst wijken. Zij moeten plaats maken voor de aanleg van een ondergrondse voetgangerspassage tussen Lijnbaan en de Hoogstraat. Om deze plannen tegen te houden hebben de winkeliers al eerder om schorsing van het bouwplan gevraagd. Hun verzoek werd op 27 maart van dit jaar door rechter Van Zeben ingewilligd.

De rechter gaf de gemeente wel de tijd om zich opnieuw over de bezwaren van de winkeliers te buigen en te onderhandelen over uitkoop van de winkeliers.

Ongegrond

Inmiddels heeft de gemeente de bezwaren van de winkeliers voor de tweede keer ongegrond verklaard. Wel is met restaurant La Cloche en drogisterij Peters overeenstemming bereikt over een schadeloosstelling. De onderhandelingen met meubelzaak Pim van der Elst, modezaak Reijmering en de firma Verheij lopen nog.

Pim van der Elst kan niet akkoord gaan met een alternatieve winkelruimte aan de Mariniersweg in Rotterdam omdat de winst op deze plek twintig tot veertig procent terugloopt.

Dat zou niet verantwoord zijn omdat Van der Elst dan mogelijk gedwongen wordt tot ontslag van werknemers. Verheij en Reijmering zijn eveneens niet tevreden met de aangeboden schadeloosstelling. Volgens advocaat mevrouw mr. Vijlbrief-Van der Schaft heeft de gemeente een aanbod aan Reijmering om zich in het metrostation in de Zuidhal te vestigen ingetrokken. Het bedrijf zegt echter 25 jaar in het metrostation gevestigd te zijn en recht te hebben op terugkeer.

Verhoogd

Volgens advocaat Vijlbrief heeft de gemeente haar schadevoorstellen aan een aantal winkeliers fors verhoogd. In een aantal gevallen zijn de voorstellen van de winkeliers overgenomen. In de ogen van Vijlbrief is dit een bewijs dat de eisen van de winkeliers redelijk zijn. De woordvoerster van de gemeente Rotterdam zei dat de gemeente in totaal een bedrag van f. 18 miljoen uitgetrokken heeft om de winkeliers schadeloos te stellen.

‘Daarmee zijn de winkeliers al lang uit de rode cijfers’, zei de woordvoerster. ‘Met het geld zijn de belangen voor de toekomst veilig gesteld.’ De woordvoerster gaf toe dat de bedragen voor de schadeloosstelling zo hoog zijn uitgevallen vanwege de urgentie van het bouwplan.

De onroerend-goedeigenaren van de Korte Hoogstraat zijn eveneens tegen het bouwplan aan het Beursplein. Zij vrezen voor waardedaling van hun panden en een minder aantrekkelijk winkelklimaat. In hun ogen is de 115 meter hoge woontoren in strijd met de bouwverordening. De schoenenzaak Manfiel blijft zich verzetten tegen de komst van een vestiging van Burger King voor haar zaak.

Volgens advocaat mr. D. Cleton neemt het hamburgerrestaurant het zicht op de schoenenzaak weg. Bovendien komt er tegenover de winkel een antraciet-grijze gevel waardoor het effect van een donkere steeg ontstaat.

Daardoor zouden er minder voetgangers langs de schoenenzaak lopen.

Reageer op dit artikel