nieuws

Meeste fusiescholen hebben bouwplannen

bouwbreed

Vrijwel alle scholen (ruim 90 procent) in het algemeen vormend onderwijs die zijn gefuseerd of op het punt staan dit te doen hebben (ver)bouwplannen. De inmiddels ingediende en goedgekeurde plannen belopen gemiddeld zon f. 9 miljoen per school.

Dat concludeert het het Economisch Instituut Bouwnijverheid in het onderzoeksrapport ‘Brede scholengemeenschappen en huisvesting’.

Het voortgezet onderwijs is in beweging. De basisvorming is per 1 augustus van dit jaar ingegaan. De doelstellingen van de basisvorming zijn de verbreding van het onderwijsaanbod, het uitstellen van de studiekeuze en het vergroten van de doorstroommogelijkheden tussende onderwijssoorten.

Om deze doelstellingen te realiseren wordt de vorming van brede (horizontale) scholengemeenschappen gestimuleerd.

Zo krijgen de scholen de mogelijkheden om nevenvestigingen aan te houden en krijgt de beoordeling van bouwaanvragen bij het ministerie van Onderwijs een hogere prioriteit.

De fusies gaan vaak samen met investeringen in de huis vesting, zo blijkt. Jaarlijks stelt het ministerie een bedrag van f. 165 miljoen beschikbaar voor huisvesting. Kleine bouwkundige ingrepen moeten de scholen zelf uit de normvergoeding (een bedrag per leerling) betalen. Het budget van het ministerie blijkt te weinig te zijn om tegemoet te komen aan de vele bouwaanvragen.

Overwogen wordt dan ook het budget voor huisvesting te verhogen.

Brede fusies

Uit het onderzoek blijkt dat brede fusies (van veel onderwijssoorten) veelal tot een behoefte aan kleine investeringen leiden. Het gaat hier om bijvoorbeeld de aanpassing van kantines en sanitaire voorzieningen. Veertig procent van de onderzochte scholen verwacht minimaal f. 1 miljoen te moeten investeren. De gemiddelde minimale investering bedraagt f. 0,6 miljoen. daarnaast is er een aantal scholen dat grotere investeringen wenst te doen, meestal gericht op concentratie van de gebouwen. De gemiddelde investering bedraagt in deze gevallen f. 8,9 miljoen.

Uit het onderzoek blijkt verder dat de bouwkundige investeringen vaak te lang op de rol staan. Soms wordt de aanvraag pas enkele jaren na de fusie gehonoreerd.

Reageer op dit artikel