nieuws

Meer zaken gedaan op bouwvakbeurs Leipzig

bouwbreed Premium

Tijdens de Bau-Fachmesse ’93 te Leipzig zijn meer zaken gedaan dan in 1992. Het aantal bezoekers nam licht toe tot meer dan 100000, terwijl het aantal exposanten sterk groeide. Van de exposanten stelt 88% zijn doel toch bereikt te hebben en was ruim 80% meer dan tevreden over de gedane zaken.

De stemming op de beurs was dus levendiger dan in voorgaande jaren. Volgens de organisatie werden ter plekke veel contacten gelegd. Ruim 82% van de deelnemers weet nu al zeker, dat zij volgend jaar ook aanwezig zullen zijn.

Het aantal contacten tussen West-Europese en Oost-Europese bedrijven nam volgens de organisatie toe van 880 in 1992 naar 1582 in dit jaar.

Deskundigen uit Rusland, Litouwen, Polen, Hongarije, de Oekraine, Tsjechie en Slowakije bezochten de beurs. Zij konden voor informatie terecht bij het daarvoor ingerichte Oost-West contactencentrum.

Daar konden ook de in OostEuropese firmas geinteresseerden terecht. Er waren 116 bedrijven uit voormalige Comecon-landen op de beurs vertegenwoordigd. De belangstelling uit oostelijk Duitsland nam eveneens toe, van 327 deelnemers in 1992 naar 510 in dit jaar, waaronder veel kleine nieuwe ondernemingen. In totaal waren er 1740 exposanten uit 28 landen. Ook Nederland was in verhouding sterk vertegenwoordigd met 33 deelnemers. Ter vergelijking: in 1992 namen 1486 exposanten uit 19 landen deel aan de Leipziger Messe. Vierde keer De BauFachmesse is een vrij jonge beurs. Hij werd in zijn huidige vorm dit jaar voor de vierde keer gehouden, nog op het oude beursterrein. In de komende jaren wordt een nieuw complex ingericht ten noorden van de stad, op het voormalige vliegveld. De Bau-Fachmesse heeft dan alle ruimte om verder te groeien. Dat er vertrouwen bestaat in de toekomst van deze beurs blijkt uit het feit, dat een aantal ondernemingen die al enige tijd niet meer op Duitse beurzen verschenen, tijdens de Bau-Fachmesse 1993 wel vertegenwoordigd waren. Het zijn onder andere om Unilux, Philipp Holzmann, Hochtief, Heilit en Dywidag.

Tijdens de beurs werden verschillende symposia en congressen gehouden. Het zwaartepunt van een tweedaags congres lag op de wisselwerking tussen stedebouw en de ontwikkeling van de economie.

Tijdens workshops werd gediscussieerd over het hergebruik van braakliggende bouwterreinen en gebouwen, evenals over het ontwikkelen van nieuwe bedrijfsterreinen. Andere congressen en symposia gingen over hoe om te gaan met beschermde monumenten, de architectuur in oostelijk Duitsland, kwaliteit en kwantiteit in de woningbouw. Twee seminars betroffen automatisering in de bouw. Een ingenieursbureau presenteerde Primavera, een programma voor porjectmanagement. Het tweede seminar betrof Icaad, een CADprogramma.

Reageer op dit artikel