nieuws

Maij wijst proefpoen geboorde tunnels aan

bouwbreed Premium

De langzaam verkeerstunnel bij Heinenoord en de tunnel in de Havenspoorlijn, beide onder de Oude Maas, worden proefpoen voor de aanleg van geboorde tunnels. Dat heeft minister Maij, mede namens de ministeries van Economische Zaken en VROM, aan de Tweede kamer bekend gemaakt.

De keuze voor deze twee proefpoen is mede ingegeven door het feit dat ze beide representatief zijn voor de Nederlandse bodemgesteldheid.

In de betreffende bodems komen overgangen van klei, veen en zand voor.

Met de proefpoen wordt ervaring oppgedaan met de techniek en de uitvoering maar ook met de effecten op de omgeving en de contractuele, bestuurlijke en juridische aspecten die bij de aanleg van geboorde tunnels komt kijken.

Niet bekend

De beslissing van de ministers is gebaseerd op het advies van de Adviesraad Technologiebeleid Bouwnijverheid (ARTB).

De aanleg wordt door middel van een specifiek onderzoek begeleid. De kosten daarvan worden meegenomen in de voorstellen voor de invulling van de investeringsimpuls op het onderdeel kennisinfrastructuur. Voorts zal er een interdepartementale stuurgroep worden gevormd die tijdens de uitvoering van de proeven snel besluiten kan nemen over de technische en financiele risico’s die zich eventueel ke voordoen.

Met de bouw kan waarschijnlijk in 1995 worden begonnen.

Eerst moet er echter bestuurlijk overleg worden gevoerd met gemeenten en betrokken instanties.

Reageer op dit artikel