nieuws

Maij: Europoortkering kan in 1995 klaar zijn

bouwbreed Premium

Volgens minister Maij moet het haalbaar zijn om de gehele Europoortkering in Rotterdam in 1995 klaar te hebben. Dit betekent dat de Hartelkering in 1995 gereed moet zijn. ‘De planning is krap, maar haalbaar’, aldus de minister gisteren bij het slaan van de eerste paal van de Hartelkering in Rotterdam.

Waterbouw Frans Oremus De Hartelkering vormt het bewegende element in de Europoortkering, de hoogwaterkering tussen de toekomstige stormvloedkering Nieuwe Waterweg en de dijken rond Voorne-Putten. Als de Europoortkering gereed is, kan de Beerdam al in 1996 doorgraven worden tot een vrije doorvaartopening. De gemeente Rotterdam wil het liefst op 1 januari 1996 hiermee beginnen omdat een vrije Beerdam belangrijk is voor de scheepvaart.

Voorwaarde voor de vrije doorvaartopening in de Beerdam was echter dat de Europoortkering werd aangelgd met een beweegbare kering in het Hartelkanaal. Dit bleek uit een onderzoek naar de verschillende mogelijkheden wel de duurste variant (f. 209 miljoen) te zijn.

Om tegemoet te komen aan de wens van de gemeente werd in 1990 tussen Maij en de gemeente overeengekomen het gehele werk gezamenlijk uit te voeren. Afgesproken werd de kosten te verdelen met een voorfinanciering door Rotterdam, zodat de Europoortkering (een voorwaarde voor de opening van de Beerdam) eerder kon worden aangelegd dan aanvankelijk was gepland. Maij zei de oplevering van de Europoortkering op tijd te verwachten, ‘temeer omdat op de brede ervaring kan worden gesteund van Van Hattum en Blankevoort en Hollandia Kloos’ (de partners in de aannemercombinatie die de werken uitvoert, red.).

Duurzaam

Het po, zo vertelde de bewindsvrouw voor haar gehoor in Rotterdam, past goed bij het beleid zoals dat is vastgelegd in het Structuurschema Zeehavens en het Tweede Structuurschema Verkeer en Vervoer.

Dat beleid is erop gericht om op een duurzame wijze de Nederlandse positie als het Europese transport- distributieland te behouden en te versterken. ‘De duurzaamheid van het beleid zit ‘m daarin dat we enerzijds de bereikbaarheid van onze economische centra willen garanderen, maar tegelijkertijd ook ons milieu en de kwaliteit van de leefomgeving willen behouden.’

Reageer op dit artikel