nieuws

Kosten warmte uit palen zijn in verhouding laag

bouwbreed Premium

De kosten van het betrekken van aardwarmte uit betonnen heipalen zijn in verhouding laag. Een installatie met ‘energiepalen’ vraagt weliswaar een hogere investering, maar de gebruikskosten zijn veel lager dan die van een traditionele verwarmingsinstallatie.

Dat blijkt uit de evaluatie van een dergelijke installatie in Zwitserland. Een bedrijfshal te Alpnach Dorf in het Zwitserse kanton Obwalden is gefundeerd op 225 prefab betonnen palen van 16 tot 26 meter lang.

De palen zijn vervaardigd volgens een centrifugaal-procede

en zijn daardoor rond en hol. In de holle kern van 128 palen zijn aardsonden ingebracht.

Via deze sonden wordt aardwarmte gewonnen, te gebruiken voor de verwarming van het gebouw, de warmwatervoorziening en voor het vorstvrij houden van het terrein voor de bedrijfshal.

Uit een overzicht van de investerings- en exploitatiekosten wordt duidelijk, dat deze vorm van energiewinning relatief goedkoop is. Het systeem met de sonden en warmtepomp is in aanschaf ca. tweemaal zo duur als een installatie op gas, maar in gebruik ca. tweemaal zo goedkoop. Bij het po in Alpnach waren de totale bouw kosten 20% hoger. Daar staat een besparing tegenover ter grootte van 30000 liter huisbrandolie.

Warmtewisseling

Behalve voor het verwarmen is het in beginsel ook mogelijk om een gebouw te koelen door middel van warmtewisseling in de holle palen. In Alpnach zijn prefab palen gebruikt, maar het systeem kan ook gecombineerd worden met in de grond gevormde palen. Als medium voor het warmtetransport wordt water met een antivriesmiddel gebruikt. Bovengronds is de werking van het systeem gelijk aan die van gewone installaties met een warmtepomp.

Behalve het po in Alpnach zijn ook twee utiliteitsgebouwen in Kreuzlingen en een eengezinswoning te Sargans, beide in Zwitserland, met ‘energiepalen’ uitgerust. Er staan meer poen op stapel.

In Alpnach stroomt grondwater door de bodem. Het is dan niet nodig om de aardwarmte zichzelf van tijd tot tijd te laten aanvullen. Dat kan in andere gevallen wel nodig zijn. Ook kan het zinvol zijn de aardwarmte of -koelte enige tijd in een buffer op te slaan.

Een aansluiting op de openbare energievoorziening is zinvol voor de overbrugging van koude perioden.

Bij de poen in Zwitserland wordt ca. 30% van de benodigde energie uit het openbare net betrokken.

Reageer op dit artikel