nieuws

Kema ontwikkelt inspectiemodel betonconstructies

bouwbreed Premium

De NV Kema te Arnhem heeft een inspectiemodel ontwikkeld voor het beoordelen van de actuele toestand van betonnen constructies. Via een inspectieformulier wordt op eenduidige wijze de toestand van het beton vastgelegd, inclusief de kenmerken van eventuele schade.

Het formulier is zodanig ontworpen, dat de gegevens ook verzameld ke worden door mensen met een beperkte betontechnologische kennis en ervaring.

Aan de hand van de gegevens kan een deskundige naderhand een diagnose stellen en een voorstel doen voor verbetering van de situatie.

De gegevens van het formulier worden in een database ingevoerd, waardoor automatisch planmatig onderhoud mogelijk is. Met behulp van de database kan het verloop van de degradatie van de betonconstructie vastgesteld worden. De uitkomsten zijn te gebruiken als basis voor een onderhoudsplan. Het inspectiemodel is een projekt van de sectie Reststoffen & Bouwkwaliteit van Kema Milieu Technologie te Arnhem.

Reageer op dit artikel