nieuws

Kaalslag onder CDAers Kamercommissie VRO

bouwbreed

Als de kandidatencommissie en het partijbestuur van het CDA hun zin krijgen, zal er na de verkiezingen voor de Tweede Kamer, in mei 1994, weinig meer over zijn van de huidige CDA-vertegenwoordiging in de Vaste Kamercommissie Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening.

Uit de maandagavond vastgestelde kandidatenlijst blijkt dat van de zestien CDA-Kamerleden, die nu zitting neemt in de commissie VRO, er zes zijn afgevallen (Van Noord, Van Vlijmen, Tegelaar-Boonacker, M. de Jong, De Kok en Tuinstra) en twee op een onverkiesbare plaats terecht zijn gekomen (Paulis en De Graaf). De helft van de huidige delegatie keert dus niet meer terug in 1994.

Van de overgebleven leden is Koetje op een schamele 45ste plaats terecht gekomen. In de eerste versie van de lijst stond hij zelfs nog vier plaatsen lager.

Ramlal staat nu op 49 (was 52), een plaats achter Van der Ploeg-Posthumus, die op 48 staat.

Esselink en Reitsma komen er nog goed vanaf en staan respectievelijk op plaats 26 en 18.

Het relatief onbekende lid Wolters staat op de vijfde plaats, Boers-Wijnberg is dertiende en Van de Camp staat 21ste.

Koetje, Van der Ploeg-Posthumus, Esselink, Reitsma en de onverkiesbare De Graaf maken ook deel uit van de Vaste Kamercommissie Verkeer en Waterstaat, evenals de drie afvallers Van Vlijmen, Tegelaarboonacker en M. de Jong.

Behalve deze drie is tevens Kamerlid Nijland van de lijst afgevoerd. Daarmee komt het totaal aantal afvallers, die in deze commissie zitting nemen, op vier. Dat is overigens nog altijd een kwart van de huidige CDA-vertegenwoordiging.

De voorzitter van de commissie, CDA-er Biesheuvel, is 34ste geworden. Van der Hoeven staat op 17, Mateman op 19, Hillen op 24, Leers op 30, Roosen-Van Pelt op 47, en Frissen op 56 (was 59).

Van de CDA-bewindslieden is staatssecretaris Heerma achtste op de lijst geworden. Minister Maij-Weggen staat bovenaan de kandidatenlijst voor het Europees Parlement.

Opvallende nieuwkomer is mevrouw C.A. Vietsch uit Utrecht. Zij staat op de 53ste plaats (was overigens 45ste), is afgestudeerd bouwkundige en werkt bij Twijnstra Gudde.

De lijst gaat nu naar de gemeentelijke afdelingen.

De CDA-partijraad en het congres vellen in januari volgend jaar een definitief oordeel.

Reageer op dit artikel